Saleziánska rodina na EXPO 2015 bude mať vlastný pavilón

(ANS, Miláno, 6. marca 2015) – Od 1. mája na pol roka privíta Miláno medzinárodnú výstavu EXPO 2015. Saleziánska rodina bude mať vlastný pavilón s názvom Dom Don Bosco. Na EXPO sa očakáva účasť asi 20 miliónov návštevníkov.

Téma Domu Don Bosco bude: „Vychovávať mladých, energia do života“. Ide o veľkú výzvu ponúknuť kultúrny a výchovný prínos inšpirovaný donom Boscom. V saleziánskom pavilóne s rozlohou 747 m2 sa budú počas šiestich mesiacov výstavy konať konferencie, podujatia, výstavy, divadlá…

O téme hovorí don Claudio Belfiore, saleziánsky delegát pre Expo: „Témou Domu Don Bosco na Expo je  – Vychovávať mladých, energia pre život. Lebo veríme, ako nás to naučil don Bosco, že mladí sú najvzácnejšou a najdelikátnejšou časťou ľudskej spoločnosti. A teda keď dávame dôraz na nich, chceme robiť dobrú vec pre planétu, dobrú vec pre národy a dobrú vec pre samotných mladých.“

 

Na začiatku augusta 2014 hlavný predstavený rozhodol o vybudovaní pavilónu saleziánskej rodiny a 24. septembra prišlo rozhodnutie o určení pozemku pre vybudovanie Domu Don Bosco. Začiatkom decembra bola podpísaná zmluva a v januári bol oficiálne stavebný pozemok odovzdaný. Napokon 4. februára sa na ňom začali prvé stavebné práce.

Dom Don Bosco bude hovoriť o svätom vychovávateľovi mladých, ktorý sa narodil pred 200 rokmi; o jeho láske a oddanosti ich výchove; o saleziánskej rodine a o domoch po celom svete, kde sa pokračuje v poslaní formovať dobrých kresťanov a čestných občanov. Dom bude rozprávať, ale tiež poukazovať a predstavovať svedkov výchovného systému – čiže tých, ktorí ho zažívajú a žijú v prvej osobe, na vlastnej koži: vychovávatelia a mladí, exallievi a priatelia dona Bosca, ktorí môžu dosvedčiť dobro výchovného systému svätého vychovávateľa.

Podľa ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.