Saleziánska rodina na Slovensku sa opäť modlila za povolania

(Bratislava, 10. mája 2022) – Pri príležitosti 5. výročia blahorečenia saleziánskeho mučeníka za povolania bl. Titusa Zemana (spomienka 8. januára), vznikla tradícia každý 8. deň v mesiaci prosiť na jeho príhovor  za povolania. Tento deň dostal pomenovanie Titusday. V máji pripadol na Nedeľu Dobrého Pastiera a za povolania sa tak modlila saleziánska rodina aj celá Cirkev.

Májový Titusday animovalo bratislavské saleziánske stredisko Miletičova. Mladí, saleziáni a rodičia sa v nedeľu zhromaždili pri Lurdskej jaskynke v Bratislave na Hlbokej a spoločne sa pomodlili ruženec za povolania. Don František Kubovič pripojil v rámci večerného slovka aj niekoľko myšlienok z posolstva pápeža Františka k 59. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania.

Spoločnú modlitbu, ako každý Titusday, streamovali saleziáni prostredníctvom svojho YouTube kanálu a sociálnej siete, vďaka čomu sa mohli pripojiť ďalší veriaci. „Sme radi, že ľudia z rôznych kútov Slovenska sa zapájajú do tejto aktivity a s dôverou prosia bl. Titusa Zemana o svetlo, ktoré potrebujú tí, ktorí hľadajú svoje miesto v živote,“ povedal saleziánsky delegát pre komunikáciu don Marián Peciar.  

Počas Týždňa modlitieb za duchovné povolania bola vhodným pomocníkom aj brožúrka z dielne Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Tá okrem modlitieb obsahovala aj farebné plagáty s myšlienkami o povolaní, ktoré saleziáni využili pri online pastorácii mladých.

red.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.