Saleziánska rodina nechýbala na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku

(Ružomberok, 1. augusta 2013) – Počas Svetových dní mládeže v brazílskom Riu sa v Ružomberku paralelne konalo Národné stretnutie mládeže R13. Zúčastnili sa ho aj sestry FMA, bratia SDB a saleziáni-spolupracovníci ASC spolu s mladými zo saleziánskych stredísk.

Trojdňový program R13 sa začal v piatok 26. júla 2013. Organizátori a dobrovoľníci boli však v Ružomberku už pár dní pred začiatkom. Asi 15 tímov pracovalo spoľahlivo ako hodinky. Skupinu s najväčším počtom dobrovoľníkov tvorili animátori. Don Pavol Degro SDB sa spolu so stovkou animátorov postaral o prácu v skupinách pre účastníkov R13. Každý deň sa spolu stretávali na hodinovú tvorivú katechézu. Rozprávali o témach Kríž, Masky kresťana, Odvaha evanjelizovať. „So skupinkou účastníkov sa mi pracovalo veľmi dobre. Aj napriek tomu, že sa medzi sebou zväčša nepoznali, atmosféra v skupine bola otvorená, úprimná a spontánna. Z veľkej časti tomu pomohla aj naša dvojdňová príprava v animátorských skupinkách. Tam sme si vyskúšali všetky aktivity, ktoré sme potom robili s účastníkmi,“ povedala dobrovoľníčka Lucia Chmelová.

Zaujímavosťou programu R13 bolo popoludnie venované ceste životného povolania – EXPO. Do tohto projektu sa zapojilo 52 reholí, hnutí a spoločenstiev. Saleziánska rodina tu mala tri stánky – FMA, SDB a ASC.

Na Národné stretnutie mládeže R13 sa zaregistrovalo okolo 1 700 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Poľska a Litvy. Hladký priebeh programu zabezpečovalo 314 dobrovoľníkov. 289 účinkujúcich sa postaralo o trojdňový kultúrno-duchovný program v línii novej evanjelizácie Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Mt 28,19).

Informovala: mtFoto: Lucia Chmelová, Štěpán RekZdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.