Saleziánska rodina oslávila v Dubnici 150. výročie ADMY (+ video)

(Dubnica nad Váhom, 29. mája 2019) – Dubnica nad Váhom sa v sobotu 25. mája stala miestom osláv Panny Márie Pomocnice kresťanov a 150. výročia vzniku Združenia Márie pomocnice, jednej zo zložiek saleziánskej rodiny.

Na slávnosti sa zišli členovia združenia, mariánski ctitelia, saleziánky, saleziáni i zástupcovia iných zložiek saleziánskej rodiny. Slávnostnej svätej omši predsedal provinciál saleziánov don Jozef Ižold. Don Pavol Grach, delegát pre saleziánsku rodinu, v homílii bližšie vysvetlil okolnosti vzniku tohto združenia: "Keď don Bosco v roku 1868 dokončil stavbu Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov, na jej otvorenie prišlo nesmierne množstvo veriacich, Máriiných ctiteľov. A tu si uvedomil, že je dobré usmerniť túto masu zbožných ľudí, dať im pole činnosti, konkrétne úmysly, ktoré môžu u Panny Márie vyprosovať. A predovšetkým to boli mladí ľudia a ich potreby. O rok nato vznikla ADMA, ktorá v roku 2019 slávi 150. výročie svojho vzniku."

Oslava pokračovala krátkym programom v Katolíckom dome, kde sa prítomným prihovoril don Jozef Ižold, provinciálka saleziánok sestra Monika Skalová a don Ján Zauška, ktorý inicioval myšlienku obnovy ADMY po páde komunizmu. Nasledovalo krátke divadlo s názvom "Nebeská párty" z dielne dona Piatrova, ktoré nacvičil spolu s hercami z dubnického strediska.

Nechýbal ani čas na vzájomné spoznávanie sa a rozhovory popri guláši vo farskej záhrade, ktorý pripravili miestni saleziáni spolupracovníci. "Bolo by dobré, keby sme mladých už v našich strediskách pripravovali na vstup do niektorej zložky saleziánskej rodiny. Má to obrovský význam pre ich duchovný rast a angažovanosť," povedala sr. Gabika Bauerová FMA. Záver patril zjednoteniu sa v spoločnej animovanej modlitbe ruženca.

ADMA na Slovensku pôsobí od roku 1996 v piatich mestách: Prešov, Michalovce, Námestovo, Dubnica nad Váhom a najnovšie aj v Banskej Bystrici.

 
 

Informoval: Jozef Luscoň, saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.