Saleziánska rodina si pripomenula svojho zakladateľa dona Bosca

(Bratislava, 3. februára 2022) – Saleziánska rodina si pripomenula svojho zakladateľa dona Bosca po celom Slovensku. Jednotlivé programy sa dali sledovať online na Youtube kanáloch stredísk.

Na bratislavskej Trnávke dočasne vznikla „Ulica sv. Jána Bosca“. V nedeľu popoludní sa na nej konali trhy, ktoré boli súčasťou osláv patróna miestneho kostola. Vďaka rodinám, ktoré bývajú na tejto ulici, vo vybraných domoch ponúkali občerstvenie. Jeho kúpou podporili účastníci charitatívne aktivity na Trnávke. Tento rok vyzbierali približne 4500 eur.

„Samozrejme, okolnosti sú také, aké sú. Museli sme túto aktivitu, ktorá je tradičná v našej farnosti, posúvať. Zvyčajne to robíme cez advent, vtedy bývajú charitatívne vianočné trhy, ale teraz sme to spojili s oslavou sviatku don Bosca, ktorý je naším patrónom, takže sú to tu na Trnávke, hody. Je to aktivita zameraná práve aj na vytvorenie veľmi jednoduchého spoločenstva cez možnosti sa stretnúť – na varené víno, klobásy, palacinky a rôzne ďalšie pochúťky. Ale zmyslom je predovšetkým charita, výťažok sa vždy používa na podporu chudobných rodín,“ povedal direktor komunity Tibor Reimer.

Vždy trhy bývali v oratóriu, teda na území saleziánskeho strediska. Teraz boli v rodinných domoch farníkov. „Sú určité obmedzenia, aby sa ľudia príliš nezhromažďovali. Takže to bolo vymyslené tak, že vytvorila sa Via don Bosco, akási Ulica dona Bosca a rôzne rodiny sa ponúkli, že vytvoria tento priestor a v rámci svojich buď garáží alebo predzáhradok vytvoria takúto možnosť, aby mohli vydávať nejakú stravu alebo niečo na pitie alebo pre deti a v rámci toho podporujeme charitu,“ uviedol.

V Námestove si sviatok otca a učiteľa mládeže pripomenuli počas nedeľnej svätej omše, ktorú celebroval ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky biskup František Rábek. Program pokračoval mini online Don Bosco akadémiou.

Mons. Rábek v príhovore povzbudil rodičov, aby sa aktívne venovali svojím deťom. „Nielen preto, aby ste urobili nejaký dozor, ale preto, aby sa deti popri vás učili žiť. Zapájajte ich do práce v rodine, v domácnosti, aby sa pri vás priúčali.“ Ordinár upozornil aj na nebezpečenstvo, ktoré na deti číha na internete či pri nadmernom používaní moderných technológií. „Musíme byť schopní rozlišovať, čo tam je dobré a čo zlé, ale to deti a mládež musíme naučiť.“

Zdroj: lumen.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.