Saleziánska rodina v Bielorusku si uctila dona Bosca

(Smorgon, Bielorusko, 25. februára 2015) – 1. februára sa všetci členovia saleziánskej rodiny v Bielorusko stretli v duchu jednoty a osláv, aby si uctili svätca mladých v meste Smorgon, ktoré leží približne 100 kilometrov od hlavného mesta Minsk.

Členovia saleziánskej rodiny sa rozhodli zorganizovať spoločné stretnutie a modlitbu v niekoľkých saleziánskych komunitách počas roka dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Na sviatok sv. Jána Bosca sa viac ako 500 ľudí z Minsku, Diatlova, Barauliany a iných miest zišlo v Smogrone. Stretli sa zasvätení, saleziáni spolupracovníci, animátori, dospelí, mladí a deti. Všetci, ktorí majú radi dona Bosca a žijú jeho saleziánsku charizmu sa spolu modlili, ďakovali Bohu za dar ich zakladateľa.

Vyvrcholením oslávu bol vstup troch mladých ľudí do Asociácie saleziánov spolupracovníkov počas svätej omše, na ktorej si všetci saleziáni spolupracovníci z Bieloruska obnovili svoje prísľuby.

2015 02 26 ANS BieloruskoDon Viktor Gajdukevich SDB vo svojej kázni pozval všetkých k uvažovaniu o aktuálnych výzvach saleziánskej rodiny a aby si brali príklad zo života dona Bosca. „Mladí ľudia neustále hľadajú spoľahlivé osobnosti, ale často ich nenájdu. Preto je veľmi dôležité, aby ste znovuobjavili autoritu učiteľov a vedúcich a spropagovali ich úlohu a dôležitosť.“ Tiež poznamenal, že don Bosco bol presvedčený, že ľudia sú prirodzene dobrí. Je preto jednoduchšie znovu ustanoviť toto prirodzené dobro, ktoré uzdraví rany spôsobené nesprávnou výchovou. „Rozum, viera, láskavosť sú hlavnými piliermi výchovného systému dona Bosca.“

Don Gajdukevich na záver povzbudil všetkých v tomto jubilejnom roku, aby pochopili hlbšie pastoračné a výchovné dedičstvo dona Bosca, aby ho praktizovali v konkrétnych situáciách a pomáhali mladým ľuďom dosiahnuť spásu.

Po svätej omši sa uskutočnil koncert, sprevádzaný tancami a krátkymi scénkami, ktoré pripravili mladí z oratórií v Smorgone, Minsku, Baraulianu a Diatlova –zdôraznili, čo don Bosco znamená pre mladých. Na konci osláv vyhlásili výsledky v súťaži BoscoArt a saleziáni spolupracovníci odovzdali štyrom oratóriám stoly na hranie.

Bielorusko je spolu so Slovenskom súčasťou regiónu Európa Sever.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.