Saleziánska rodina z celého sveta sa tento rok sústredí na sprevádzanie a počúvanie

(Turín, Taliansko, 2. februára 2018) – Viac ako 400 účastníkov reprezentujúcich 21 (z celkového počtu 31) zložiek saleziánskej rodiny sa v januári zúčastnilo na Dňoch spirituality saleziánskej rodiny. Na 36. ročník podujatia prišli zástupcovia z 50 krajín vrátane Slovenska, aby si vypočuli prednášky, svedectvá a spoločne diskutovali o téme Hesla hlavného predstaveného na rok 2018: „Pestujeme umenie sprevádzať a počúvať“. Po rokoch, kedy sa Dni spirituality pravidelne konali v Ríme, nastala zmena –prvýkrát sa udalosť odohrala v Turíne, v kolíske saleziánskej rodiny.

Aktivity sa začali 18. januára na Valdoccu, mieste prvého oratória, kde ich privítal desiaty nástupca dona Bosca, hlavný predstavený saleziánov don ÁngelFernándezArtime. Pozdravil ich aj delegát pre saleziánsku rodinu don EusebioMuñoz a provinciál Piemontu a Valled'Aosta don Stasi. „Každý zo synov dona Bosca, ktorý vchádza na Valdocco a do baziliky, sa musí cítiť ako syn, ktorý sa vracia domov,“ povedal don Stasi a pripojil k tomuto vyhláseniu nielen saleziánov, ale aj celú saleziánsku rodinu.

Nasledujúce dni naplnili prednášky týkajúce sa Hesla, teda najmä o počúvaní a sprevádzaní. Doplnili ich príklady zo života rôznych členov saleziánskej rodiny, ktorí svedčili o ich používaní v praxi. Nechýbala diskusia v skupinách, prehliadka miest spojených so začiatkami saleziánskej rodiny, spoločné modlitby a sväté omše za účasti hlavného predstaveného.

V sobotu 20. januára prezentoval svoju prednášku aj slovenský salezián Michal Vojtáš, ktorý pôsobí na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme. Prostredníctvom histórie don Boscovej praxe a pedagogiky poukázal na jej typické znaky a aktuálnosť. Načrtol aj cestu niekoľkých krokov, ktorými treba sprevádzať mladých ľudí, cestu, ktorá si váži slobodu a osobnosť. „Sprevádzanie nie je lineárnym, štandardizovaným chodníkom. Nemôžeme sprevádzať každého, ale môžeme sprevádzať niekoho, kto potom bude sprevádzať ďalších,“ povedal. Hovoril tiež o praxi sprevádzania ako o súčasti integrálneho výchovného projektu, ktorý nenahrádza, ale skôr sprevádza všetky ostatné oblasti saleziánskej skúsenosti.

2018 02 02 ANS DSSR 1

V sobotu 20. januára tiež zahájili oslavy 150. výročia posviacky Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov (1868-2018), ktorú dal postaviť don Bosco a stojí na Valdoccu.

Hlavný predstavený zakončil Dni spirituality saleziánskej rodiny pozvaním pre všetkých členov saleziánskej rodiny, aby sa pozerali s nádejou do budúcnosti: „Dnes musíme byť všetci novým donom Boscom, novou Matkou Mazzarellovou, rozličnými zakladateľmi našich zložiek vo svete. Don Boscov sen je snom, ktorý sa stáva realitou.“

2018 02 02 ANS DSSR 2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.