Saleziánska škola v Žiline hľadá pedagóga

(Žilina, 6. decembra 2019) – SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline príjme do pracovného pomeru od marca 2020 učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry na zastupovanie počas MD na dobu určitú. Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa, prax v odbore (min. 5 rokov), skúsenosť s maturitou zo SJL na SŠ výhodou.

Žiadosť spolu so životopisom a kontaktnými údajmi zasielajte na e-mail: sos@sjoroza.sk, telefonický kontakt: 041 723 41 02, 0911 344 848, kontaktná osoba Mgr. René Gabčo.

www.sjoroza.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.