Saleziánska škola v Žiline hľadá pedagógov

(Žilina, 16. februára 2022) – SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline príjme do pracovného pomeru:

1. MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY / UČITEĽ STREDNEJ ŠKOLY pre odbor grafik digitálnych médií    termín nástupu: ihneď    rozsah úväzku: 100 %    požiadavky: grafické programy, tvorba webových stránok    kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch

2. UČITEĽ STREDNEJ ŠKOLY predmety: anglický jazyk, informatika    termín nástupu: 1.9.2022    rozsah úväzku: 100 %    pracovná náplň: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa strednej školy    kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

PRACOVNÉ PODMIENKY

    pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú    pracovné miesto vhodné aj pre absolventa, prax sa nepožaduje    odmeňovanie: plat je stanovený podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa platných taríf pedagogických zamestnancov

POŽADOVANÉ DOKLADY

    žiadosť o prijatie do zamestnania    štruktúrovaný profesijný životopis     súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania     doklady o ukončenom vzdelaní    čestné prehlásenie o bezúhonnosti

PODANIE ŽIADOSTI

    elektronicky: kariera@sjoroza.sk    vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky alebo e-mailom

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.