Saleziánska Večerná škola teológie je od nedele v plnom prúde

(Žilina, 13. marca 2014) – Saleziáni dona Bosca v Žiline spustili štvrtý ročník prežívania pôstu prostredníctvom pútavých tém a známych prednášajúcich. Tento rok ponúkajú ďalší spôsob poznávania viery, človeka, vzťahov a prepájania každodenného života s bibliou.

Ako hovorí koordinátor tohtoročnej školy teológie Peter Ondrej SDB, séria prednášok dáva možnosť prehĺbiť poznanie viery jednotlivých veriacich – mladých, strednej generácie i starších. „Uvedomili sme si , že mnohokrát, to čo ponúkame našim veriacim na kázňach a v iných ponukách, nie je dostatočné na to, aby dobre poznali vieru. Sú medzi nimi aj takí, ktorí túžia po tom, aby svoju vieru prežívali nielen v modlitbe, v duchovnom živote, ale aby nad ňou rozumovo uvažovali,“ hovorí Peter Ondrej.

Ponuku prednášať tentoraz prijali dvaja saleziáni i podpredseda Občianskeho združenia Fórum života Marek Michalčík a prior dominikánskej rehole v Žiline opát Irenej Maroš Fintor. „Jednotliví prednášajúci nám osvetlia tento rok tajomstvo človeka, jeho stvorenia a jeho cieľ v tomto živote. Budeme sa snažiť odpovedať aj na otázky prečo má človek telo, čo to pre neho znamená, ako svojím telom môže napomôcť prežívaniu vzťahov, ako tieto vzťahy môžu ovplyvniť našu spoločnosť a ako môže spoločnosť napomôcť prežívať vzťahy človeka,“ dodáva Ondrej.

Saleziánsku rehoľu medzi lektormi školy teológie zastupujú docent Milan Fula, autor viacerých publikácií (Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II.) spolu s ďalším prednášajúcim Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme Pavlom Grachom. „Myslím, že v súčasnej dobe, kedy sa množia rôzne názory, rôzne filozofie okolo vzťahu medzi mužom a ženou, aj okolo homosexuálnych vzťahov, je veľmi dôležité aby sme si uvedomili k čomu nás Boh volá a čo nám v Božom slove zanechal,“ vysvetľuje odborník na fundamentálnu teológiu Pavol Grach.

Nasledujúceho stretnutia z cyklu Večernej školy teológie sa môžete zúčastniť už túto nedeľu 16. marca o 16:00 v aule saleziánskeho domu v Žiline. Tentoraz s doc. Milanom Fulom na tému Kto je muž/žena.

Informovala: Kristína ZelnáFoto: Jozef Martinek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.