Saleziánske dielo na Trnávke opäť otvára svoje brány

(Bratislava, 21. september 2017) – Saleziáni z bratislavskej Trnávky pozývajú na tohtoročné otvorenie strediska. Návštevníkov čaká pestrý program, hry, občerstvenie a vzácni hostia.

K farnosti, oratóriu a futbalovému klubu SDM Domino pribudlo tento rok aj Rodinné centrum Mamy Margity. Novootvorené centrum pozostáva z materskej školy, materského centra, poradenského centra pre rodiny Family Garden a Medicentra s viacerými špecializovanými lekármi.

Slávnostné otvorenie komplexu sa uskutoční v sobotu 23. septembra 2017 od 15.00 hod. v areáli na Okružnej 13. Každá zložka saleziánskeho diela predstaví svoju činnosť a program na celý rok.

Jeden z hostí, ktorí vystúpia v moderovanom programe bude Ján Volko, najrýchlejší Slovák a odchovanec tohto strediska. Pre deti je pripravená pestrá ponuka hier a o občerstvenie sa postarajú tímy klubu Domino, ktoré budú pre všetkých variť guláš.

Viac informácií nájdete na stránke www.trnavka.sk.

Informovala: Petra JakubcováFoto: Boris Fojtík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.