Saleziánske dielo v Žiline privítalo dona Bosca

(Žilina, 20. apríla) – Relikvie dona Bosca sa na svojej ceste po Slovensku pristavili i v Žiline. Tu ich spolu so saleziánmi a veriacimi privítali Exalievi, bývalí študenti SOŠ sv. Jozefa Robotníka.

Direktor saleziánskeho domu don Peter Lukáčik sa prítomným prihovoril slovami: „Prajem nám všetkým aby sme tieto tri dni využili na modlitbu, aby sa tu pri týchto relikviách na každého jedného z nás prenieslo niečo z don Boscovej charizmy“. Víkendový pobyt urny potom otvorili slávnostnou sv. omšou, súčasťou ktorej boli prvé rehoľné sľuby saleziána-ponovica Petra Boška. Počas nasledujúcich hodín má každý možnosť zapojiť sa do modlitieb, adorácie i bdenia pri relikviách so spoločenstvom alebo osobitne.

2013 04 20 ZA

2013 04 20 ZA 02

2013 04 20 ZA 04

2013 04 20 ZA 05

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.