Saleziánske kilo opäť pomáhalo

(Bardejov, 8. januára 2019) – V dňoch 14. a 15. decembra 2018 sa v Bardejove a Bardejovskej Novej Vsi konala 13. potravinová zbierka “Saleziánske Kilo”. Tento rok tisíce Bardejovčanov darovali približne 5,5 ton potravín zo svojich nákupov, ktoré boli dobrovoľníkmi rozvezené do 230 rodín v núdzi v okrese Bardejov.

Na zbere potravín, ich triedení, nakladaní a rozvoze sa podieľalo viac ako 80 dobrovoľníkov – mužov, žien, mladých a detí. Spoločne pripravili 230 krabíc potravín. Už štvrtý rok sa do zbierky zapojila aj obec Fričkovce, kde si sami zabezpečujú dobrovoľníkov na zber potravín.

Povzbudivá bola spolupráca dobrovoľníkov z viacerých cirkví na území Bardejova. Veľkou pomocou boli birmovanci či už na tzv. stojkách v predajniach, pri triedení alebo aj rozvoze potravín. Podujatie už tradične ukončila spoločná modlitba a posedenie pri guláši.

 

Súčasťou tejto zbierky bola aj jedna novinka – do balíkov s potravinami bol pridaný dotazník, pomocou ktorého sa môžu rodiny dostať ku second-hand oblečeniu. Obdarované rodiny vyplnia, aké konkrétne šatstvo by potrebovali a okruh dobrovoľníkov Saleziánskeho Kila sa pokúsi im ho zabezpečiť.

Saleziánske kilo v Bardejove začalo v roku 2012 na Vianoce, kedy 20 dobrovoľníkov s podporou bratov saleziánov vyzbieralo 15 krabíc potravín. K zbierke sa postupne pridávali dobrovoľníci z ďalších cirkví v Bardejove a dnes je to už spoločné dielo. Zbierka sa začala neskôr robiť aj týždeň pred Veľkou nocou a v súčasnosti sa koná dvakrát ročne. Inšpirácia pre toto dielo prišla z Prešova.

Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom za ich čas a námahu, ale hlavne tisícom Bardejovčanov, ktorí prispeli do zbierky a pomohli tak druhým.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.