Saleziánske miništrantské stretnutie 2024: Buď statočný, pokorný a silný!

Prvý pôstny víkend sa saleziánsky dom v Žiline naplnil radostným krikom chlapcov z celého Slovenska. Obľúbené podujatie Saleziánske miništrantské stretnutie tento rok privítalo vyše 200 účastníkov z 15 saleziánskych a dvoch nesaleziánskych stredísk.


Okrem miništrantov sprevádzaných saleziánmi a animátormi sa podujatia zúčastnili aj členovia provinciálnych aktivít Cesta rozlišovania povolania, Vopka (Víkendovka o povolaní) a saleziánski kandidáti. Títo starší chlapci, spolu s organizačným tímom animátorov a saleziánov zo žilinského oratória a SOŠ sv. Jozefa Robotníka, pripravili pre miništrantov tradičný program so zaujímavým a aj novým obsahom.

Téma tohtoročného stretnutia „Buď statočný, pokorný a silný!“ sa niesla v duchu Hesla saleziánskej rodiny na rok 2024 inšpirovanou snom dona Bosca z deviatich rokov. Víkend bol plný spoločných hier, zábavy, športu a súťaživosti – tak ako to chlapci majú radi.

Nechýbali obľúbené praktické workshopy ako stolársky, šermiarsky, výtvarný, lezecký, fotografický, záchranársky, miništrantský, ktoré prilákali najmä mladších účastníkov. Pre starších boli pripravené prednáškové workshopy na tému rozlišovania povolania, mužskej spirituality, dejín saleziánov na Slovensku či návšteva v ikonografickej galérii.

Súčasťou programu bola aj formačná prednáška pre všetkých s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Podujatie vyvrcholilo nedeľnou svätou omšou, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Ten chlapcov povzbudil k autentickému prežívaniu ich kresťanstva aj prostredníctvom miništrantskej služby, ale tiež s humorom preukázal otcovskú zhovievavosť voči ich únave po víkende plnom rôznych zážitkov.

„Dúfame, že tento víkend bol pre miništrantov inšpiráciou a povzbudením. Prajeme im, aby aj naďalej boli statoční, pokorní a silní v ich službe,“ dodávajú organizátori.

Informovala: Michaela Štubňová
Foto: Filip Balvan

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.