Saleziánske miništrantské stretnutie spojilo chlapcov z celého Slovenska

(Žilina, 7. marca 2022) – Po ročnej pandemickej prestávke sa opäť uskutočnilo podujatie Saleziánske miništrantské stretnutie – SMS 2022 – organizované mladými saleziánmi z formačného domu ponoviciátu.

Ide o každoročnú udalosť, ktorej zmyslom je podporiť chlapcov a mladých mužov v službe miništrovania a ukázať im, že nie sú na túto službu na Slovensku v saleziánskych strediskách sami. Vzhľadom na ešte prebiehajúce pandemické opatrenia sa spoločná časť stretnutia uskutočnila online formou v poobedňajších hodinách.

Doobedňajšie aktivity v jednotlivých súťažiacich saleziánskych strediskách prebiehali podľa vopred poslaných inštrukcií. Jednalo sa o mestskú hru, počas ktorej bolo možné za pomoci kurióznych aktivít získavať body, či o slávenie sv. omše s vysvetľujúcim komentárom jednotlivých liturgických úkonov.

Poobede nasledovala edukatívna memorovacia súťaž o sv. Františkovi Saleskom – patrónovi tohtoročného miništratského stretnutia. Na záver online časti, po spoločnom kvíze, sa prihovoril účastníkom so svedectvom súčasný ceremonár slovenskej saleziánskej provincie don Marián Zachar SDB.

Tohtoročným víťazom bodovacej súťaže sa stali miništranti zo saleziánskeho strediska v Dubnici nad Váhom, ktorí ako odmenu získavajú výlet do mesta na druhom konci Slovenska, kde pôsobia saleziáni.

Za organizačný tím informoval: Michal Žák SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.