Saleziánske misie chcú smerovať ku globálnemu zviditeľneniu aktivít

(Rím, Taliansko, 7. januára 2017) – Viac ako 60 ľudí sa počas troch dní zúčastnilo na stretnutí misijných oddelení v Ríme, ktoré navštívil osobne aj hlavný predstavený a päť hlavných radcov. Na záver boli účastníci prekvapení bohatou škálou rôznych skúseností a založili "Misijné oddelenia G5" (tvoria ho oddelenia v New Rochelle, Bonne, Madride, Turíne a Dillí) a "Misijné oddelenia G30" (zhruba 30 provincií).

Väčšinu času počas troch dní strávili spoločným zdieľaním, prezentáciami a otvorenou diskusiou. Medzi najviac ocenené body programu patrilo podelenie sa o dynamiky sociálnej komunikácie, ktoré patria medzi aktivity misijných oddelení: dosah sociálnych médií, online zbierky, kontakt s dobrodincami prostredníctvom nových médií. Ocenili tiež Databázu misijných projektov, ktorá zahŕňa asi 6000 projektov saleziánskych neziskových organizácií. Do hĺbky rozobrali aj spoluprácu medzi mnohými misijnými oddeleniami, oddeleniami pre plánovanie a rozvoj a saleziánskymi neziskovkami.

Na záver sa hlavný predstavený don Artime, hlavný radca pre misie don Basañes a hlavný ekonóm koadjútor Jean Paul Muller podelili o niekoľko bodov ohľadom budúcnosti saleziánskych misijných oddelení: vzrast vzájomnej informovanosti, synergia medzi centrálou a 35 misijnými oddeleniami, potreba prepájania, transparentnosti, rast v štedrosti a globálne povedomie o našich misijných oddeleniach.

Každý z účastníkov si mal tiež pripraviť "akčný plán", v ktorom si mal odpovedať na otázky ako: Čo plánujem na našom misijnom oddelení? Čo môžem ponúknuť iným misijným oddeleniam? Čo by som sa rád naučil, prijal od iných misijných oddelení? Čo očakávam, že by sa malo diať na medzinárodnej úrovni?

Stretnutia sa zo Slovenska zúčastnil misijný delegát don Śtefan Kormančík SDB.

2017 01 17 ANS misie

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.