Saleziánske mládežnícke hnutie sa posúva vpred

(Rím, Taliansko, 29. november 2012) – 26. a 27. novembra sa v generálnom dome saleziánov uskutočnilo druhé stretnutie Medzinárodného teologického a saleziánskeho pastoračného tímu. Práca skupiny vedenej radcom pre pastoráciu mládeže, donom Fabiom Attardom, posunula vpred proces prehodnocovania Saleziánskeho mládežníckeho hnutia.

20121129_smh1_540x360.jpg

Stretnutie bolo iniciované vzhľadom k 26. generálnej kapitule, ktorá predpokladá zapojenie viacerých zložiek, integráciu teoretickej reflexie a praxe. 

20121129_smh2_540x360.jpg

Do procesu je zapojených viacero pracovných skupín. Medzinárodný teologický a pastoračný tím je jednou z nich. Je zložený z predstaviteľov jednotlivých regiónov, v ktorých saleziáni pracujú. Medzi hlavné témy diskusie patrili: jasnejšia integrácia teológie a saleziánskeho ducha, teologické kritériá  a pastoračné rozhodnutia vo svetle jasnejšieho zaviazania sa k evanjelizácii a prehĺbenie vzťahu medzi evanjelizáciou a výchovou.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.