Saleziánske projekty boli vyznamenané aj tento rok

(Bratislava, 6. decembra 2012) – V predvečer medzinárodného dňa dobrovoľníctva – 4.12. občianske združenie C.A.R.D.O. pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka už po piatykrát oceňovalo dobrovoľníkov roka.

Zo 115 nominácií odborná porota ocenila 11 dobrovoľníkov a dobrovoľníckych projektov.

Na odovzdávaní cien na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave boli aj nominované Lauráčky – Lucia Chmelová a Júlia Čižmárová – v kategórii dobrovoľník v práci s deťmi a mládežou a Lamiya Jalilová v kategórii zahraničný dobrovoľník na Slovensku. Ďalej bol nominovaný aj projekt Mediálna škola a dlhodobý dobrovoľník v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku – Tomáš Florián.

„Sme veľmi radi, že je v Laure toľko aktívnych mladých ľudí, ktorí dokážu obetovať svoj voľný čas v prospech druhých,“ povedala Zuzana Šmotláková, predsedníčka Laury.

Ocenenie Srdce na dlani je prejavom vďaky a úcty voči dobrovoľníkom. Združenie C.A.R.D.O., ktoré oceňovanie zorganizovalo, chce poukázať na veľkosť a dôležitosť práce, ktorú dobrovoľníci na Slovensku vykonávajú a ktorá je mnohokrát nepovšimnutá a neocenená.

2012_12_6_lauraci1.jpg

2012_12_6_lauraci2.jpg

Prevzaté z www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.