Saleziánske strediská opäť otvárali svoje brány

(Bratislava, 26. septembra 2018) – Podľa vzoru don Bosca, ktorý sa po prázdninách tešil na svojich chlapcov, aby im ponúkol pravidelné aktivity vo svojom oratóriu, otvárali počas septembra svoje brány aj saleziánske strediská po celom Slovensku. Pozrite sa, ako to vyzeralo v niektorých z nich.  

Námestovo

Popoludnie plné zábavy, športu a hier na vrchole babieho leta prilákalo do saleziánskeho strediska v Námestove stovku detí so svojimi rodičmi. Hlavným bodom programu bolo otvorenie dverí do nového školského roka a predstavenie pravidelných aktivít, medzi ktoré patria stretká pre chlapcov a dievčatá či športové a umelecké krúžky. Tento rok pribudne v miestnom stredisku výučba hry na gitaru, tanečný krúžok a tiež krúžok šikovných rúk.

Banská Bystrica

Banskobystrické Salezko otváralo nielen svoje brány, ale aj nové hokejbalové ihrisko. Pôvodné ihrisko totiž nespĺňalo parametre na oficiálnu ligu, a tak saleziáni začali zbierať peniaze cez dve percentá, rôznych sponzorov a dobrodincov. "Firma robila asfalt a všetko ostatné sme robili svojpomocne, s chlapmi, rodičmi, so staršími chalanmi, ktorí chodia do tohto strediska a vo svojom voľnom čase tu robili všetko, od obrubníkov, cez mantinely až po maľovanie čiar," opísal priebeh prác salezián Ivo Štofej.

Na slávnostné otvorenie prišiel aj vzácny hosť, banskobystrický rodák, hokejista Michal Handzuš. Po tom, ako prestrihol červenú pásku, posvätil ihrisko farár don Tibor Janúch. Mladé talenty z Banskej Bystrice a okolia sa tak môžu tešiť z nového miesta na športové vyžitie.

Pre rodiny a návštevníkov akcie bol pripravený pestrý program. Súťaže rodín v štyroch disciplínach a následne predstavenie celoročných aktivít, ktoré Salezko ponúka. Na najmenších čakal skákací hrad či cukrová vata. Súčasťou ponúk bola aj burza oblečenia, ktorej výťažok bude určený na prestavbu priestorov Salezka.

Dubnica nad Váhom

Po otvorení poobedného oratka pre deti a mládež u saleziánok a v Katolíckom dome, chýbalo v Dubnici nad Váhom už len otvorenie večerných piatkov pre mladých. Tento rok sa nieslo v duchu Hollywood. V úvode všetkých povzbudil don Peter Magura krátkym príhovorom a slávnostne prestrihol červenú pásku. Mladí mali možnosť otestovať si svoje vedomosti z kinematografie, zahrať si spoločenské hry, odfotiť sa v pripravenom fotokútiku a taktiež osviežiť sa a občerstviť v Charlieho bare. Spoločný večer zakončili modlitbou a tanečným kolom táborových tancov.

Bratislava – Trnávka

U saleziánov na bratislavskej Trnávke začínajú tento rok oslavovať 80. výročie posviacky kostola. Na otvorení školského roka v stredisku sa zišli ľudia zo všetkých štyroch zložiek tohto diela: z farnosti, futbalového klubu SDM Domino, oratória a z Rodinného centra mamy Margity. Pri tejto príležitosti pribudla o deň skôr na stene mládežníckeho strediska veľkoformátová plošná maľba – tzv. mural. Postarali sa o ňu študenti Školy Dizajnu Bratislava.

Začiatky spolupráce medzi školou a saleziánskym dielom na Trnávke siahajú ku dňu otvorených dverí, ktorý sa konal na škole minulú jeseň. Podujatia sa zúčastnil aj salezián Radovan Rumanovič, ktorého oslovil tvorivý potenciál študentov. Prebehlo niekoľko stretnutí a postupne sa začal črtať prvý nápad na maľbu, odrážajúcu život vo vnútri saleziánskeho diela.

Počas slnečného piatkového dňa vznikla 35 metrov široká a vyše 3 metrov vysoká sprejová maľba. Na motívoch sú vyobrazené predmety, postavy i abstraktné geometrické tvary. Skupina 7 maliarov maľovala pod vedením učiteľa Róberta Szegényiho a koordináciou študenta školy Michala Žáka. Súčasťou realizácie bol aj starostlivo premyslený nápis na bráne, ktorý bol vyhotovený šablónovitou technikou. Už počas finálneho dokončovania maľby prichádzali prvé pozitívne ohlasy od okoloidúcich všetkých vekových kategórií. 

 

Zdroj: Michal Žák, www.sdbno.sk, saldub.sk, sbb.sk, www.trnavka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.