Saleziánske sviatky v aplikácii breviár sú kompletné

(Bratislava, 13. septembra 2019) – Používatelia digitálnej verzie Liturgie hodín (breviar.sk) už majú k dispozícii kompletné texty na sviatky saleziánskych svätých a blahoslavených. Texty sú k dispozícii tak cez webstránku breviar.sk, ako aj v samotnej aplikácii – po nastavení kalendára Liturgie hodín „pre saleziánsku rodinu“.

Pridávanie textov jednotlivých sviatkov prebiehalo počas viacerých mesiacov a v lete boli skompletizované už všetky texty. Používatelia aplikácie na zariadeniach systému Android nájdu texty už v ostatnej aktualizácii; pre používateľov so systémom iOS budú texty k dispozícii pri najbližšej aktualizácii aplikácie.

Saleziáni dona Bosca ďakujú všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto projektu.

Prehľad o saleziánskych svätých si môžete pozrieť na tomto linkuhttps://saleziani.sk/salezianski-svaeti/zoznam

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.