Saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO rozšírilo svoju ponuku e-kníh, ponúka ich aj zadarmo

(Bratislava, 23. apríla 2020) – Saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO rozširuje svoju ponuku e-kníh o obľúbené knižné tituly. Na stránke www.donbosco.sk/obchod/e-knihy ich nájdete viac ako päťdesiat. Z ponuky spomenieme knihy Duša Kristova, Čaro jednoduchého života, Ach, tí chlapci, Sväté na zavolanie či Diabol kúzla zbavený. Súčasťou ponuky sú aj brožúrky z edície Viera do vrecka. Ponuku e-kníh budeme priebežne dopĺňať o nové tituly.

Úplnou novinkou nášho vydavateľstva je sekcia e-knihy ZADARMO.

Poslaním Vydavateľstva DON BOSCO je šíriť dobro v saleziánskom duchu a prinášať hodnotné a kvalitné knihy. Rozhodli sme sa preto poslúžiť dobrej veci a podeliť sa o niektoré e-knihy bez nároku na finančnú kompenzáciu. Zriadili sme sekciu E-KNIHY ZADARMO, v ktorej sprístupňujeme e-knihy na BEZPLATNÉ STIAHNUTIE. V sekcii nájdete aj vybrané kapitoly z PRACOVNÝCH ZOŠITOV Z NÁBOŽENSTVA pre 1. – 9. ročník.

Saleziánske vydavateľstvo chce aj takouto formou pomôcť katechétom, učiteľom či rodinám v pokračovaní vyučovania náboženstva či využití času v spoločnej domácnosti.

Veríme, že vás tento krok poteší a využijete našu rozšírenú ponuku.

Tím Vydavateľstva DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.