Saleziánske vydavateľstvo predstavilo Svätému Otcovi nový preklad Biblie

(Vatikán, 3. októbra 2014) – Pri príležitosti vydania nového talianskeho prekladu Biblie v hovorovom jazyku prijal v pondelok, 29. septembra, pápež František vo Vatikáne delegáciu zo saleziánskeho katolíckeho vydavateľstva Elledici a Biblickej spoločnosti v Taliansku. Ide o tzv. „Interkonfesionálnu Bibliu v súčasnom hovorovom jazyku“. Je výsledkom práce popredných európskych odborníkov na Starý aj Nový zákon.

2014 10 03 ANS biblia

Audiencia začala prezentáciou hlavného sekretára Biblickej spoločnosti v Taliansku, Valda Bertalota. Opísal dielo pápežovi Františkovi a potom spolu s generálnym riaditeľom Elledici, donom Valeriom Boccim a vikárom hlavného predstaveného, donom Francescom Ceredom, predstavili výtlačok Svätému Otcovi.

Pápež František spomenul svoju osobnú skúsenosť s týmto vydaním Biblie: „Preklad Biblie v hovorovom jazyku, ktorý pripravili evanjelici a katolíci v Argentíne, vykonal veľa dobra a je veľmi kvalitný. Je to dobrá myšlienka. Bežní ľudia jej porozumejú, lebo je v reálnom jazyku, ktorí je ľuďom blízky. Vo farských misiách v Buenos Aires sme vždy chodili do Biblickej spoločnosti kupovať tento preklad. Dali mi dobrú zľavu! Dali sme Bibliu ľuďom, a oni jej rozumeli. Skutočne jej rozumeli! Je to dobrý prístup a som rád, že teraz je k dispozícii aj v taliančine, aby ľudia pochopili výrazy, ktoré by nemohli byť zrozumiteľné, ak by boli preložené doslova.“

Tento preklad Biblie do hovorového jazyka je výsledkom dlhej tvrdej práce katolíckych a evanjelických expertov, ktorí boli menovaní ich príslušnými cirkvami. Práca začala v sedemdesiatych rokoch a viedla najprv k vydaniu Nového zákona v roku 1976 a potom k uvedeniu celej Biblie v roku 1985.

Prepracovanie Interkonfesionálnej Biblie v súčasnom hovorovom jazyku prebiehalo v dvoch fázach – Nový zákon v roku 2000 a Starý zákon v roku 2014. Umožňuje plynulejšie čítanie, ktorému rozumejú všetci, zvlášť mladí ľudia. S ohľadom na nich vyšla aj špeciálna edícia pre použitie v školách s množstvom obrázkov, fotografií a poznámok.

Rovnako ako predchádzajúce vydania, aj toto bude publikované so schválením Celosvetovej biblickej aliancie a Talianskej biskupskej konferencie.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.