Saleziánski biskupi kráčali po stopách dona Bosca

(Turín, Taliansko, 28. máj 2015) – V Turíne sa 21. mája začalo stretnutie saleziánskych biskupov z celého sveta. Vyše 90 biskupov, arcibiskupov a kardinálov prišlo na saleziánske miesta na pozvanie bývalého hlavného predstaveného, dona Pascuala Cháveza. Súčasný hlavný predstavený, don Artime, prevzal po donovi Chávezovi zodpovednosť za toto stretnutie a ako jeho dôvod uviedol, že to majú byť „dni svetla a reflexie a predovšetkým dni, počas ktorých budeme zdieľať našu saleziánskosť pri našom otcovi, donovi Boscovi, na miestach, kde sme sa všetci narodili do saleziánskeho života“.

Potom pripomenul predchádzajúce stretnutia saleziánskych biskupov: prvé v roku 1975 pri príležitosti storočnice saleziánskych misií, druhé v 1988 v roku stého výročia smrti dona Bosca, ďalšie v roku 2001 a predchádzajúce z roku 2010, ktoré tiež zvolal don Chávez pri 150. výročí kongregácie.Hlavný predstavený zdôraznil, že stretnutie biskupov podčiarkuje cirkevnú povahu saleziánskej misie rozšírenej do celého sveta, ktorá prináša jednotu v donovi Boscovi.

Ďalší deň začali biskupi už o siedmej ráno v Turínskej katedrále, pred Turínskym plátnom. Spoločne tu slávili svätú omšu, ktorej predsedal Turínsky arcibiskup Nosiglia.

Po návrate na Valdocco sa zúčastnili meditácie, ktorú viedol don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny, o svätosti niekoľkých saleziánskych biskupov. Zakončil slovami, že biskupom v štýle dona Bosca sa stáva ten, kto si vezme ruženec, znak bezpodmienečnej dôvery v Máriu Pomocnicu kresťanov, a rúcho kajúcnika, znak toho, že bez obety nemožno dosiahnuť apoštolského ovocia.

Ďalšiu časť programu animoval hlavný predstavený don Artime. Prítomným prezentoval tému, vývoj a smerovanie z 27. Generálnej kapituly. Ponúkol aj svoju víziu reality kongregácie: prijatie dedičstva dona Bosca, citlivosť na intímny vzťah s Bohom v rodinnom duchu a misiu medzi mladými. Doobedie zakončili otázkami pre hlavného predstaveného.

Popoludnie 22. mája sa nieslo v téme Roku zasväteného života a propagácie zasväteného života v diecézach.  

V sobotu doobeda, 23. mája, strávili saleziánski biskupi návratom ku koreňom charizmy zakladateľa, konkrétne púťou do Chieri, návštevou Becchi a slávením Eucharistie na Colle don Bosco. Ako povedal vikár hlavného predstaveného, don Francesco Cereda, „Ak sme sa ako saleziáni narodili na Valdoccu, je to Chieri, ktoré formovalo povolanie dona Bosca.“ V Becchi navštívili domček, v ktorom don Bosco strávil detstvo a mladosť. Záver púte sa odohral v Bazilike sv. Jána Bosca, kde spoločne slávili svätú omšu.

Popoludní si spoločne s predstaveiteľmi mesta Turín pripomenuli významnú osobnosť, dona Alberta de Agostini, saleziánskeho misionára v Južnej Amerike, rodáka z Piemontu. Večer sa zúčastnili vigílie zo sviatku Panny Márie Pomocnice, ktorá pokračovala počas noci rôznymi oslavami.

Ráno 24. mája sa biskupi stretli na ranných chválach a spoločne slávili omšu v Bazilike Panny Márie Pomocnice. Homíliu viedol Turínsky arcibiskup Nosiglia, ktorý pri príležitosti tohto sviatku a zároveň slávnosti Zoslania Ducha Svätého hovoril o Máriinej odvahe, ktorú jej dodával Duch Svätý. Sviatok Pomocnice bol zároveň posledným dňom stretnutia saleziánskych biskupov.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.