Saleziánski dobrovoľníci pôjdu s divadlom do väzenia

(Žilina, 28. januára 2014) – Mladí v saleziánskom stredisku v Žiline nacvičili k sviatku dona Bosca úpravu divadelnej komédie Slovenský raj. Po troch mesiacoch nácvikov divadlo predstavili v premiére 26. januára, v priestoroch saleziánskeho domu v Žiline.

Divadelná hra prináša pohľad na typickú slovenskú rodinu, ktorá sa ako zázrakom či skôr vplyvom vyššej moci dostáva k veľkému finančnému obnosu. „Hra prekvapuje najmä pohľadom na ziskuchtivosť, a má až neočakávanú dávku satiry a humoru,“ hovorí Lukáš Zvara, režisér predstavenia a študent herectva.

Prvý februárový víkend navštívia mladí herci Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. „Don Bosco sa venoval chlapcom z ulice, a niektorých by sme dnes nazvali rovno delikventmi. Vždy sa snažil o ich nápravu a zmenu k lepšiemu. Ukázať našim mladým realitu v zariadení, a naopak chlapcom vo výkone trestu možnosti a aktivity, ktoré ich môžu stretnúť vonku, sa mi zdá veľmi na mieste,“ dodáva Peter Naňo, SDB.

Informovala: Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.