Saleziánski misijní dobrovoľníci šťastne dorazili na Ukrajinu

(Ukrajina, 22. júla 2014) – Dobrovoľníci, ktorí sa pol roka pripravovali na misiu na Ukrajine, sa v piatok 18. júla stretli v saleziánskom stredisku Tri hôrky v Košiciach. V poradí dvadsiatu letnú misijnú výpravu začali sv. omšou pri ktorej dostali misijné kríže a zložili sľub dobrovoľníka.

Po príchode na Ukrajinu sa zastavili v Tjačive , kde páve prebiehala púť národov a národností, na ktorej sa zúčastnili obaja biskupi Mukečevskej eparchie – vladyka Milan Šašik a vladyka Níl Luščak. Púť bola poďakovaním sa Bohu za náboženskú slobodu pre gréckokatolícku cirkev na Ukrajine.

Spolu s prítomnými kňazmi potom misijní dobrovoľníci odišli na svoje pôsobiská. V nedeľu poobede mali mladí možnosť pozrieť si miesto svojho pôsobenia počas nasledujúcich dvoch týždňov a pripraviť sa na prvý deň tábora.

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.