Saleziánski novici budú skladať prvé sľuby

(Poprad, 11. augusta 2016) – Po rokou strávenom v popradskom noviciáte pristúpia v auguste štyria novici k skladaniu prvých rehoľných sľubov. Svoju prvú rehoľnú profesiu zložia dvaja Slováci, Peter Biela (Michalovce) a Lukáš Závodník (Bardejov) 15. augusta vo farskom Kostole sv. Jána Evanjelistu v Poprade-Veľkej. O dva dni skôr sa do Spoločnosti sv. Františka Saleského pripoja aj dvaja českí novici: Josef Převor (Vilémovice) a Jan Rozsypálek (Kroměříž), ktorí zložia svoje sľuby v Kostole Panny Márie Pomocnice křesťanů v Zlíne.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.