Saleziánski podnikatelia sa venovali téme líderstva

(Veľký Biel, 19. októbra 2018) – V piatok 28. septembra sa v priestoroch saleziánskeho domu vo Veľkom Bieli konalo ďalšie stretnutie Biznis platformy. Vyše 30 exallievov, podnikateľov zo širšej saleziánskej rodiny a saleziánov spolupracovníkov z celého Slovenska spoznávalo, ako byť viac lídrom než šéfom.

Počas prednášky hosťa Mariána Kolníka zistili, že líder cíti zodpovednosť za podriadených a snaží sa, aby rástli. Vychováva si nasledovníkov a dbá o to, aby raz boli lepší ako on. Hosť zároveň upozornil na to, že líderstvo nie je pozícia. „Je to voľba, rozhodnutie. Líderstvo je životný štýl, nielen v práci, ale 24 hodín denne,“ objasnil. Pán Kolník tiež označil Ježiša, dona Bosca i Titusa Zemana za lídrov a vysvetlil, že osobná svätosť je líderstvom. V slovách evanjelistu Jána v pätnástej kapitole podporil svoje presvedčenie, že líder sa opiera predovšetkým o Boha: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“

Druhým hosťom stretnutia bol exalliev Edmund Škorvaga, ktorý rozprával o možnostiach financovania malých a stredných podnikov, o tom, ako môžu takýto podnikatelia čerpať eurofondy. Delegát don Pavol Grach SDB neskôr rozvil duchovný rozmer stretnutia svojím krátkym zamyslením a pokračoval v kázni počas sv. omše, vrchole stretnutia a silného momentu, počas ktorého sa podnikatelia, zamestnanci, šéfovia veľkých i malých firiem spolu sklonili pred „lídrom“ životov – Ježišom v Eucharistii.

Po večeri nasledovalo niekoľko informácií o samotnej Biznis platforme pre nových členov a účastníkov, ktorí prišli po prvýkrát. Počas tohto bloku poďakovania všetkých prijal Miloš Čaladik, ktorý si projekt Biznis platformy exallievov vzal pod záštitu. Napokon sa všetci prítomní navzájom predstavili a pokračovali v debatách až do neskorších večerných hodín.

Počas dňa pán Kolník poskytoval individuálne konzultácie exallievom, ktorí vopred prejavili záujem. Táto možnosť trvá i naďalej, keďže pán Kolník bude hosťom aj na najbližších troch stretnutiach BP, ktoré dotvoria cyklus o líderstve.

Simona Hrabošová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.