Saleziánski svätí v máji

(Rím, Taliansko, 13. mája 2014) – Mesiac máj by sme mohli nazývať saleziánskym mesiacom. Už počas prvého týždňa, 6. mája, sme v saleziánskej rodine oslávili svätého chlapca z oratória, Dominika Savia. Sviatky saleziánskych svätých sa však na najbližší mesiac ešte neskončili.

13. máj: svätá Mária Dominika Mazzarelová, spoluzakladateľka Dcér Márie Pomocnice kresťanov

Mária žila a žiarila intenzívnou výchovnou a apoštolskou láskou, rovnako ako don Bosco. Bola presvedčená, že je základom komunitného života, princípom vychovávateľskej práce, zdrojom milosti, podmienkou osobnej rovnováhy a šťastia a praktizovaním konkrétnych cností ako priateľstvo, dobré správanie a sebaobetovanie. Túto lásku charakterizovalo duchovné materstvo, ktoré prejavovala vo formácii sestier, svojich početných cestách a v ponúknutí svojho života, prežívaného v praktickej láske, ktorá je trpezlivá, dobrosrdečná a univerzálna. Boh jej tiež dal zvláštnu milosť rozlišovania duchov, ktorá jej pomáhala v jej misii.

16. máj: svätý Alojz Orione, zakladateľ rehoľného združenia Synovia Božej prozreteľnosti

Don Bosco si všimol Alojzove dobré vlastnosti, už keď vyrastal ako chlapec v oratóriu na Valdoccu. Počítal ho medzi svojich obľúbených a uistil ho: „Vždy budeme priatelia“. V Turíne sa mladý Alojz zoznámil s neďalekými dielami Charity svätého Jozefa Benedikta Cottolenga. Bol živým vtelením charizmy lásky k chudobným, v ktorých videl Ježišovu tvár a slúžil im vo svätej radosti. Svedectvo duchovnej a charitatívnej práce sv. Alojza Orioneho má zdroj v láske k Bohu, ktorý sprevádza každého človeka, obzvlášť chudobných a vydedených, s predvídavou láskou. Oheň lásky, vyživovaný intenzívnym duchovným životom, vyústil do širokého rozsahu apoštolských aktivít, ktoré mali rozsah od misií po ekumenizmus, napĺňajúc motta dona Orioneho: nech je všetko obnovené v Kristovi.

18. máj: svätý Leonard Murialdo, zakladateľ Kongregácie sv. Jozefa

Duchovná skúsenosť tohto svätca z Turína, priateľa a spolupracovníka dona Bosca, má svoje korene vo vážnej kríze z mladosti, náročného a bolestivého obdobia odlúčenia od Boha, keď mal štrnásť rokov. Leonard na to nikdy nezabudol a poznačilo to jeho život a misiu. Kríza a jej vyriešenie tiež ovplyvnili jeho výchovné praktiky, ktoré boli založené na dobrote, porozumení a trpezlivosti. Návrat k Bohu po jeho strate v mladosti bol pre Leonarda Murialda skúsenosťou milosrdnej láska Otca takým silným a vítajúcim spôsobom, že sa stal duchom jeho apoštolskej a sociálnej činnosti, zvlášť medzi mladými a pracujúcimi.

29. máj: blahoslavený Jozef Kowalski, mučeník

Svoj apoštolát v saleziánskej farnosti sv. Stanislava Kostku v Krakove skončil 23. mája 1941, keď ho nacisti zatkli spolu s ďalšími jedenástimi spolubratmi. Stal sa väzňom číslo 17350 v Osvienčime. V roku 1942 bol odsúdený na tvrdú prácu, pretože odmietol pošliapať ruženec. Potom bol mučený strážcami nacistického tábora smrti a utopený v žumpe. Rodáci dona Kowalského si začali uctievať jeho pamiatku – boli presvedčení, že ovocím jeho obety bolo mnoho povolaní. Svätý pápež Ján Pavol II., ktorý ho poznal osobne, pri príležitosti blahorečenia dona Kowalského spolu s ďalšími 107 Poliakmi povedal: „Ak sa dnes radujeme z blahorečenia 108 mučeníkov, kňazov a laikov, robíme to v prvom rade preto, lebo máme svedectvo víťazstva Krista, a to je dar, ktorý dáva nádej…“

V máji nezabúdame ešte na jeden dôležitý deň. Tým je 24. máj, sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý je v saleziánskej tradícii veľmi významný. Vo štvrtok, 15. mája začneme na našej stránke zverejňovať deviatnik k Panne Márii Pomocnici.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.