Saleziánsku hrebeňovku o povolaní sprevádzal výrok svätého Cyrila

(Poprad, 10. júla 2013) – V dňoch 30. júna až 5. júla 2013 sa uskutočnila už tradičná hrebeňovka o povolaní, ktorú organizujú saleziáni a novici z Popradu s názvom HOP-ka. Heslom tohtoročnej hrebeňovky bol výrok svätého Cyrila: „…s radosťou pôjdem do tej krajiny.“ Takto odpovedal na výzvu cisára Michala III., aby šiel so svojím bratom Metodom na Veľkú Moravu a naším predkom zvestovali vieru v Ježiša Krista v rodnej reči. Tento rok sa jej zúčastnilo osemnásť ľudí, pričom siedmi z nich boli chlapci z našich stredísk.

Akcia sa začala v nedeľu večer na Kvetnici svätou omšou a po nej večernou opekačkou. Spali sme v stanoch. Druhý deň sme začali rannou modlitbou, po ktorej nasledovala svätá omša. Po raňajkách sme sa vydali cez Kozie chrbty (malé pohorie medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami) na pochod. Cieľom putovania bola chata nad obcou Vikartovce. Počasie nám prialo počas celej hrebeňovky. Teploty boli primerané, a tak sa kráčalo veľmi dobre. Po hrebeni sme sa dostali až na Kozí kameň, ktorý je najvyšším vrchom tohto pohoria. Tu sme sa zastavili a vypočuli sme si prednášku na tému Ako Boh povoláva, ktorú si pripravil Majo Zachar. Po nej sme zišli na chatu, kde sme prenocovali.

V utorok sme pokračovali v ceste. Táto etapa bola najľahšia. Na chate Deščanky, kde sa po minulé roky spávalo, sme tentokrát mali druhú prednášku Dôležitosť sprevádzania pri povolaní v podaní Jožka Knapa. Po nej sme sa presunuli na miesto, kde sme mali nocovať (Smrečiny). Kým sme čakali na príchod Maroša Čaputu, ktorý nás zásoboval, niektorí pozornejší z nás mali možnosť zazrieť na protiľahlom kopci vo veľkej vzdialenosti medvede – podľa všetkého samicu s mladým. Večer sme sa zahrali a po modlitbách sa pobrali spať do našich stanov.

V stredu nás čakal najťažší úsek. Výstup na Kráľovu hoľu. Napriek náročnosti sme tam boli v rekordne rýchlom čase – za ani nie dve hodiny a pritom nám cesta mala trvať minimálne dve a pol hodiny. Hore sa nám naskytol pekný výhľad na všetky strany, ktorý sme si vychutnávali plnými dúškami. Jedine silný vietor nás odtiaľ vyháňal preč. Preto sme sa po asi polhodine pobrali ďalej. Po hrebeni sme prešli do závetria a tu sme mali poslednú prednášku, ktorú si pripravil Peťo Timko s názvom Odpoveď na povolanie. Pokračovali sme po hrebeni až do Ždiarskeho sedla a odtiaľ sme chceli cez nevyšliapaný chodník, ktorý tu kedysi bol, ale prestal sa používať, prejsť na chatu Teplička. No chodník sa nám akosi nepodarilo nájsť. Uviazli sme v kosodrevine, cez ktorú sme sa museli namáhavo presekať. Našťastie tento úsek nebol dlhý. Ocitli sme sa však v strmom zarastenom lese. Ale s Peťom Timkom na čele sme sa dostali aj z tohto ťažkého terénu na rúbanisko. Ním sme zišli dole na cestu a odtiaľ sme sa už celkom pohodlne dostali až na našu chatu, kde nás čakal Maroš s pánom Ujčíkom a novou posilou do zostavy – Paľom Drškom.

Štvrtok bol tradične pracovným dňom. Rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna ostala na chate chystať drevo na zimu a druhá sa pobrala do horárne v susednej doline pomôcť miestnemu horárovi. Večer sme sa zúčastnili omše a po večeri sme sa zabávali pri hrách a rozhovoroch až kým sme sa nepomodlili vešpery a nešli spať.

Piatok bol záverečným dňom HOP-ky. Po modlitbách a raňajkách sme si zbalili veci a stany, upratali chatu a vydali sa na poslednú etapu – pochod do Liptovskej Tepličky. V miestnom kostole sme mali záverečnú svätú omšu. Symbolicky sme v nej mali možnosť počuť čítanie, v ktorom Ježiš vyzval svojich učeníkov, aby šli a učili národy s uistením, že ostáva s nimi. Aj my sme sa teda vzájomne rozlúčili a každý sa pobral domov, medzi svojich, kde môže byť Kristovým svedkom a plniť jeho príkaz medzi tými, s ktorými sa stretáva.

Veríme, že hrebeňovka sa podarila nie len po organizačnej stránke, ale aj po duchovnej stránke prinesie svoje ovocie. S nádejou dúfame, že jej budúci ročník bude bohatší na počet účastníkov.

Informoval: Marián Harčar

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.