Saleziánsky buletín: digitálne obsahy na sociálnych sieťach, pre spásu mladých

(ANS, Rím, 31. mája 2019)  – Ako má byť prítomný saleziánsky buletín v digitálnom svete; o tejto téme rozmýšľalo 45 zástupcov rôznych národných vydaní časopisu, ktorý založil ešte v roku 1877 don Bosco. Dnes sa ho ročne vytlačí v 66 rôznych vydaniach cez 3 milióny kópií.

Šéfredaktori saleziánskeho buletínu sa stretli na svojom pracovnom stretnutí v Centre La Salle v Ríme od 25. do 29. mája. Nechýbal šéfredaktor talianskeho Bollettina, don Bruno Ferrero, známy autor príbehov na potešenie duše, a za Slovensko boli prítomní dvaja saleziáni, don Rastislav Hamráček a don Jozef Kupka. V posledný deň stretnutia bola v programe aj generálna audiencia s pápežom Františkom vo Vatikáne a počas nej aj spoločná fotka s ním.

Tri intenzívne pracovné dni naplnili rozhovory a zdieľanie skúseností i odborné témy a diskusie. Profesorka Nataša Govekar z vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu predstavila dôležitosť náboženskej komunikácie cez obraz, najmä na sociálnych sieťach, a potrebu prítomnosti v diskusiách pod príspevkami.

Odborníci na sociálne siete Nicola Zamperini a Sandro Cristaldi, ktorí pracujú pre Missioni Don Bosco, viedli trojhodinový workshop o prítomnosti saleziánskeho buletínu na sociálnych sieťach. „Don Bosco by používal aktuálne médiá, najmä Youtube a aj Instagram, lebo tam sú mladí,“ zaznievalo od účastníkov v diskusii. Podľa prednášajúcich prechod od tlačenej formy ku digitálnej neznačí publikovať na internete pdf súbor vytlačeného časopisu, ale hľadať spôsoby ako obsah, ktorý chceme sprostredkovať, podávať vhodnými spôsobmi na sociálnych sieťach. „Obsah, grafika, obrázky, … všetko treba premyslieť, lebo v digitálnom prostredí sú iné zákonitosti ako pri tlačenej verzii,“ doplnil Nicola Zamperini. Preto, ako zdôraznil, treba pri tvorbe obsahu od začiatku „myslieť digitálne“ a nie iba potom digitalizovať vytlačený obsah. „Dnes už to nie je len časopis, ale treba hľadať spôsoby ako obsah, ktorý chceme sprostredkovať, podávať vhodnými spôsobmi na sociálnych sieťach. Treba sa namáhať, uvažovať a zmeniť uhol pohľadu.“

Don Filiberto González, hlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu, v zhrnutí workshopu zdôraznil, že niet pochýb, že časy sa zmenili, ale don Bosco a saleziáni „stále budú používať médiá na ohlasovanie Ježiša Krista a pre spásu mladých“. Spása mladých bola a zostáva hlavným dôvodom diela dona Bosca a aj rozširovania saleziánskeho buletínu. O historickom vývoji saleziánskeho buletínu pripravil pre účastníkov stretnutia bohatú prednášku saleziánsky historik Francesco Motto, emeritný riaditeľ Saleziánskeho historického inštitútu.

Účastníci stretnutia mali v stredu 29. mája na generálnej audiencii možnosť osobitne pozdraviť Svätého Ota. Pri spoločnej fotografii s ním mu šéfredaktor španielskeho buletínu odovzdal výtlačok z apríla tohto roku, v ktorom sa píše o zavraždenom španielskom saleziánovi misionárovi v Afrike. Rovnako dostal Svätý Otec životopis misionára dona Luigiho Bollu, ktorý pôsobil medzi Šuarmi a Ačuarmi v amazonskom pralese a zomrel v povesti svätosti.

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime slávil pre šéfredaktorov saleziánskeho buletínu eucharistiu v nedeľu 26. mája a povzbudil ich, aby vnímali svoju prácu ako súčasť charizmy dona Bosca a ako realizáciu jeho sna o bohatej a silnej komunikácii.

Podľa ANS rhsdb, foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.