Saleziánsky misionár z Južného Sudánu príde na Slovensko vydať svedectvo

(Bratislava, 21. marca 2017) – Na pozvanie občianskeho združenia SAVIO príde na Slovensko saleziánsky misionár z Južného Sudánu, don David Tulimelli SDB od 23. marca do 28. marca 2017. Don David je pôvodom z Indie. Ako misionár pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2005. Zažil vznik Južného Sudánu v roku 2011 a tiež nepokoje, ktoré začali v roku 2013 a stále trvajú. Na Slovensko sa príde podeliť so svojimi skúsenosťami a vydať svedectvo o živote vnútorne vysídlených osôb, žijúcich v utečeneckom tábore pri saleziánskom centre v Gumbo – Juba.

Aktuálne sa tábor stal útočiskom pre 10 000 ľudí. Počet utečencov a presídlencov neustále narastá, k čomu prispieva neutíchajúci konflikt, sucho v krajine a s ním súvisiaca potravinová kríza. Verejná zbierka Tehlička, ktorú už 12 rokov organizuje občianske združenie SAVIO, chce duchovne i finančne podporiť túto prácu saleziánov a napomôcť tak k zmierneniu utrpenia ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a žiť v utečeneckom tábore.

Prednášky sa uskutočnia na miestach:

Žilina – Saleziánsky dom v Žiline, Rajecká 1723. marca 2017 (štvrtok) – svätá omša o 17.30 a po nej prednáška.

Trnava – farnosť Kopánka,Jána Hlubíka 1124. marca2017 (piatok) – svätá omša o 18.00 a po nej prednáška.

Košice – farský kostol Kalvária, Na Kalvárii 2326. marca 2017 (nedeľa) –krížová cestao 15.00 a po nej prednáška.

Ružomberok – UpaC Jána Vojtaššáka, Hrabovská cesta 127. marca 2017 (pondelok) – svätá omša o 19.30 a po nej prednáška.

Bratislava – farský kostol Márie Pomocnice kresťanov, Miletičova 728. marca 2017 (utorok) – mládežnícka svätá omša o 19.00 a po nej prednáška.

2017 03 21 sudanSalezián David Tulimelli sa narodil v roku 1982 v Andhra Pradesh, India. K Saleziánom don Bosca sa pridal po skončení základného vzdelania. Po filozofických štúdiách v Indii bol v roku 2005 vyslaný do Južného Sudánu, aby ako mladý salezián získal praktické skúsenosti. Teologické štúdium dokončil v Nairobi, Keňa. Za kňaza bol vysvätený v roku 2011. Predtým, ako bol vymenovaný za farára v St. Vincent de Paul Parish, Gumbo – Juba, Južný Sudán, strávil jeden rok v Egypte štúdiom arabského jazyka. V roku 2013 v nadväznosti na násilie v hlavnom meste Juba vznikol v areáli Don Bosco utečenecký tábor pre vnútorne vysídlené osoby. Ako miestny farár v Gumbo, Juba, má David na starosti aj tento tábor.

Misijná činnosť saleziánov dona Bosca v Sudáne začala v roku 1980 založením základnej školy v juhosudánskom meste Maridi. Po roku bola táto misia ukončená, no začali sa nové mestách Juba a Tonj. V roku 1986 sa podarilo saleziánom ich činnosť rozšíriť do mesta Wau, kde spravovali farnosť, aktivity pre mladých a technickú školu. V meste El Obeid na juhu dnešného Sudánu založili technickú školu. V roku 2010 sa saleziáni vrátili do Maridi, kde zriadili základnú školu, novú farnosť a ošetrovňu. Saleziáni pokračujú vo svojej činnosti aj napriek nepokojom, ktoré sú v krajine od roku 2013.

 

 

 

Informovala Zuzana Suchová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.