Saleziánsky misionár zo Sýrie prišiel na Slovensko

(Bratislava, 18. február 2016) – V rámci projektu Tehlička prijal pozvanie na Slovensko saleziánsky misionár v Sýrii don Alejandro José León Mendoza SDB. Počas niekoľkých dní sa podelil so svojím svedectvom na stretnutí v Žiline (15. februára) a Bratislave (16. februára), kde koncelebroval sv. omše a viedol diskusiu s prítomnými.

V saleziánskom dome v Žiline a v bratislavskom farskom Kostole Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej porozprával príbehy Sýrčanov, s ktorými sa počas svojho pôsobenia stretával. Zúčastneným ponúkol zážitky a svedectvá priamo z prostredia zasiahnutého vojnou a pomocou nich predstavil situáciu v saleziánskych centrách v Damasku a Aleppe.

„Celá situácia nás donútila, aby sme vyzrievali. Deti sa stali malými dospelými. Je mi veľmi ľúto, že sa stali expertmi a iba podľa zvuku vedia rozoznať, aký typ zbrane útočníci použili a, dokonca, na akú vzdialenosť bomba vybuchla,“ opísal don Alejandro následky vojny, ktoré sa podpísali na mladých. Vojna v Sýrii sa stala ústrednou témou tohtoročnej saleziánskej kampane Tehlička, ktorú organizuje občianske združenie Savio. Návštevu dona Alejandra na Slovensku sprostredkoval predseda združenia don Peter Jacko SDB, ktorý je zároveň delegátom pre misie. „My ľudia na Slovensku, či už saleziáni, naši mladí, ale aj celá spoločnosť, potrebujeme počuť reálne svedectvá a skúseností ľudí, ktorí tam sú. Aby sme nemali informácie len z médií a z internetu, ale aby sme sa aj existenčne dotkli toho, čo tam ľudia prežívajú,“ zhrnul don Jacko.

„Problém v Sýrii vo mne vyvoláva veľkú spolupatričnosť. Veríme v toho istého Boh a máme tú istú vieru, rozdiel je v tom, že ja môžem žiť a slobodne vyznávať svoju vieru, no oni musia kvôli tomu trpieť,“ uviedol jeden z účastníkov diskusie v Bratislave.

Celý záznam stretnutia v Bratislave nájdete v tomto videu.

 

 

José Alejandro León Mendoza (36), pôvodom z Venezuely, pôsobí ako saleziánsky misionár na Strednom Východe od roku 2010. V sýrskom meste Damask zastával štyri roky pozíciu direktora saleziánskeho diela a vedúceho mládežníckeho centra. Od októbra 2015 ho poverili úlohou provinciálneho ekonóma pre saleziánsku provinciu Stredný Východ (Izrael, Egypt, Libanon, Sýria, Irán, Turecko).

Ľudmila Pramuková, Michaela Melováfoto: Zuzana Suchová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.