Saleziánsky pastoračný tím prináša všetkým pracovníkom s mládežou novú brožúru Kráčame s animátormi

(Bratislava, 24. apríla 2018) – Saleziánsky pastoračný tím, ktorý tvoria zástupcovia Saleziánov don Bosca, Dcér Márie Pomocnice kresťanov, Domky – Združenia saleziánskej mládeže a Laury – združenia mladých, uviedol v apríli prvú brožúru z novej edície Saleziánska pastorácia.

Brožúra Kráčame s animátormi: Základné princípy saleziánskej práce s animátormi je výsledkom reflexie a viacerých diskusií saleziánov a saleziánok – vedúcich saleziánskych mládežníckych stredísk a zodpovedných za pastoráciu mládeže. V prehľadnej podobe na šesťdesiatich stranách zachytáva sedem základných princípov, ktoré sa v súčasnej dobe osvedčujú.

"Rozhodli sme sa, že začneme takéto materiály postupne spracovávať a vydávať v sérii, ktorú sme nazvali Saleziánska pastorácia," uvádza jeden z editorov Ján Mihálik. Druhým editorom brožúry je Pavol Degro SDB."Chceme vydávať kratšie texty, ktoré zachytávajú naše skúsenosti, alebo prinášajú nové inšpirácie pre pastoráciu mládeže. Chceli by sme, aby slúžili ako praktické podnety pri uvažovaní o dielach, pri hodnotení pastoračnej práce, pri čítaní znamení doby, pri spoznávaní dnešných mladých a ich sveta," píšu spoločne provinciál saleziánov Jozef Ižold a provinciálka saleziánok Jana Kurkinová.

"Touto sériou publikácií sa chceme viac otvoriť aj pre tých, ktorí sa venujú mladým v diecézach, v rôznych spoločenstvách a hnutiach. Chceme ponúknuť naše skúsenosti a materiály a veríme, že v dialógu, ktorý vznikne, sa naučíme veľa zaujímavých nových vecí," dodáva J. Mihálik.

Záujemcovia o brožúru ju môžu získať na provincialáte Saleziánov don Bosca v Bratislave na Miletičovej 7, prípadne po dohode prostredníctvom mailu u Jána Mihálika na jan.m.mihalik@sdb.sk.

2018 04 24 brozura

Informoval: Saleziánsky pastoračný tím

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.