Sásovský Mikuláš rozdal darčeky viac ako 350 deťom

(Banská Bystrica, 11. decembra 2013) – „Radosť rozdávaním rastie.“ V duchu tohto hesla sa niesol už siedmy ročník sásovského Mikuláša. Pomaly tradičná akcia odštartovala o štvrtej poobede na ihrisku pod oporným múrom. Zhromaždili sa tu deti všetkých vekových kategórií spolu s rodičmi, aby sa stretli s Mikulášom a oslávili jeho sviatok.

Po krátkej úvodnej scénke nasledovalo vystúpenie saleziánskeho zboru STAGG. Do toho za zvuku zvoncov dorazil na ihrisko aj Mikuláš na koči. Nechýbali ani anjeli a čerti. Deti ich všetkých nadšene privítali. Samozrejme, nebol by to Mikuláš, keby nepriniesol aj niečo pre ostatných. Na otázku, čo by od neho očakávali mali deti jasnú odpoveď. “Čokoládu,” vraví osemročná Tamarka, “darčeky,” dodáva vzápätí Paťo.

Počas tejto jednoznačne najočakávanejšej časti večera dostalo darčeky viac než 350 detí. Celej akcie sa okrem detí zúčastnil aj veľký počet dospelých.

Nielen zo strany účastníkov, ale aj zo strany organizátorov boli reakcie pozitívne. “Moje očakávania boli splnené. Organizátori držia vysokú úroveň podujatia aj bez profesionálnych agentúr a účinkujúcich. Robia to bez nároku na honorár, patrí im za to veľká vďaka a úcta. Majú zásluhu na tom, že na sídlisku sa vytvára pocit domova a spolupatričnosti. Verím, že deti, mládežníci i dospeláci si odniesli kus radosti a spomienku na tvoriacu sa veľkú rudlovsko-sásovskú rodinu,” vyjadril svoje dojmy nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice, Ing. Milan Lichý.

Na príprave tejto akcie sa podieľali Občianske združenie Rudlová-Sásová, nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová, Združenie saleziánskej mládeže Domka, Združenie mladých Laura a Saleziáni dona Bosca.

d.m.Zdroj: www.sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.