SAVIO bude v roku 2018 pomáhať chudobným ženám v Keni

(Bratislava, 12. decembra 2017) – Občianske združenie SAVIO otvorilo na severe Kene kurzy praktických zručností pre chudobné mladé ženy. V kraji Marsabit stále prevláda presvedčenie, že dievčatá nepotrebujú vzdelanie. Kurzy kaderníctva, kozmetiky či krajčírstva sú dôležitým míľnikom v ich živote na ceste k sebestačnosti. Aby sa však mohli novými zručnosťami začať živiť, potrebujú štartovacie balíčky. SAVIO im chce pomôcť prostredníctvom kampaňe Ženám v Keni na www.savio.sk/zenamvkeni. Podporu potrebujú práve teraz.

Jednou z prvých študentiek kurzu kaderníctva a kozmetiky je osemnásťročná Salome. Pochádza z odľahlej polopúštnej oblasti na severe Kene. Chodila do školy, ale iba po ôsmu triedu. Kvôli chudobným pomerom nemohla v štúdiu pokračovať, lebo rodičia nemali peniaze na školské poplatky. Rok zostala doma, pomáhala s domácimi prácami, nosením vody a starostlivosťou o súrodencov. Po roku ju vyhľadal saleziánsky kňaz, aby jej povedal o novom kurze kaderníctva a kozmetiky v Marsabite. Neváhala a ponuku na štúdium prijala. Dnes je jednou z najlepších študentiek. Po ukončení kurzu chce tvrdo pracovať, aby si zabezpečila lepší život a bola schopná pomôcť aj svojim súrodencom.


 

Kurzy praktických zručností pre ženy otvorilo SAVIO o.z. v saleziánskej učňovke v meste Marsabit. Je to jedna z mála škôl v kraji, kde môže miestna mládež získať praktické zručnosti, čím je pre región veľmi významná. Učňovka ponúka osem kurzov – kurz stolárstva, zvárania, stavebníctva, automechaniky, sekretársky kurz, počítačový kurz, ako aj nové kurzy kaderníctva a kozmetiky a kurz krajčírstva. Výučba krajčírstva začne v januári. Aby bolo možné prijať čo najviac študentiek, je potrebné vyzbierať prostriedky na ich podporu práve teraz. Kurz kaderníctva a kozmetiky začal už v máji 2017 a tento mesiac bude mať prvých 10 absolventiek, vrátane Salome. Budovanie praktických zručnosti u dievčat pomáha meniť tradičné myslenie kenskej spoločnosti o menejcennom postavení dievčat. Po nastúpení do kurzu boli mnohé dievčatá negramotné, hovorili iba kmeňovými jazykmi a mali minimálnu znalosť angličtiny či svahilčiny. Dnes vedia písať aj čítať, dohovoria sa oboma jazykmi a dokážu ponúknuť kvalitné kadernícke a kozmetické služby.

Na to, aby sa absolventky úspešne zapojili do ekonomického života však potrebujú štartovacie balíčky a ďalšie zručnosti. V roku 2018 chce SAVIO pomôcť aspoň 50 dievčatám ako je Salome, a preto spustilo kampaň Ženám v Keni – www.savio.sk/zenamvkeni. Kurzy začínajú v januári a práve v týchto týždňoch prebieha nábor študentiek. Koľkým z nich bude SAVIO schopné pomôcť, závisí od vyzbieraných prostriedkov. Za 40 EUR bude možné pokryť mesačné náklady na štúdium pre jedno dievča. 80 EUR pomôže jednej absolventke zabezpečiť polovicu štartovacieho balíčka, vďaka ktorému môže začať podnikať a dosiahnuť sebestačnosť. Slovenská verejnosť môže prispieť ženám v Keni na www.savio.sk/zenamvkeni.

SAVIO o.z. už 12 rokov zlepšuje život chudobnej mládeže v menej rozvinutých častiach sveta prostredníctvom zbierok, humanitárnych a rozvojových projektov. V Keni združenie dlhodobo pomáha deťom ulice a ďalším znevýhodneným skupinám mladých ľudí. Súčasný projekt zameraný na posilňovanie postavenia žien cez praktické zručnosti bol finančne podporený dotáciou zo SlovakAid. Pre jeho úspešnú realizáciu a dosiahnutie vytýčených cieľov potrebuje SAVIO o.z. vyzbierať ďalšie financie. Vďaka ním bude schopné zvýšiť počet študentiek, sprostredkovať mladým absolventkám tréning podnikateľských zručností a štartovacie balíčky na rozbehnutie vlastného podnikania. Súčasťou podpory bude aj odborné sprevádzanie dievčat počas podnikania.

Kontaktná osoba:Zuzana Suchová, fundraising a PR manažérka SAVIO o.z., suchova@savio.sk, 0910123579

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.