Savio ďakuje za veľmi štedrú podporu zbierky pre Južný Sudán

(Bratislava, 17. februára 2014) – Spojení pre Južný Sudán – Pod touto hlavičkou iniciovalo občianske združenie SAVIO a Saleziáni dona Bosca v polovici januára verejnú zbierku na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán. Predseda SAVIO o.z. Peter Jacko informuje o priebehu zbierky a výške vyzbieraných prostriedkov:

Milí priatelia,po troch týždňoch finančnej zbierky na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán, sme prijali od mnohých ľudí zo Slovenska i zo zahraničia veľmi štedré dary. Na účet zbierky a v hotovostných daroch sme doteraz prijali financie v hodnote 77 477 €.

V najbližších dňoch a týždňoch budú tieto financie zmierňovať utrpenie ľudí postihnutých občianskou vojnou v Južnom Sudáne. Miestna saleziánska komunita ich použije na nákup liekov, prikrývok, sieťok proti moskytom, matracov, jedla, materiálu na stany, odevov,pohonných hmôt potrebných na prevoz rodín do bezpečia a odmeny pre strážcov na ochranu počas prevozu.

V mene zapojených organizácií SAVIO o.z., Saleziáni don Bosca, Dobrá novina, eRko, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovenskuvám úprimne ďakujeme za podporu, šírenie tejto myšlienky a do ďalšej vašej práce vyprosujeme Božie požehnanie.

Peter Jacko Predseda SAVIO o.z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.