SAVIO sa zapojilo do iniciatívy Spolu pre Etiópiu. Vyzývajú na urgentnú pomoc

(Etiópia, Tigraj, 26. marca 2021) – Slovenské mimovládne organizácie sa spojili vo výzve SPOLU PRE ETIÓPIU, ktorá je reakciou na pretrvávajúcu humanitárnu krízu v severoetiópskom regióne Tigraj. Iniciatíva piatich organizácií eRko – Dobrá novina, Mary’s Meals Slovensko, Nadácia Integra, SAVIO, Slovenská katolícka charita s podporou Platformy rozvojových organizácii – Ambrela má za cieľ vyzbierať finančné prostriedky a podporiť humanitárne aktivity, ktoré budú predstavovať priamu pomoc obyvateľom zasiahnutých vojnovým konfliktom.

Ako následok bojov a násilia sú ľudia v obavách o holý život nútení utekať zo svojich domovov, často bez prístupu k potravinám, pitnej vode, liekom a bez bezpečného úkrytu pred hroziacim násilím. Na úteku sú rodiny s deťmi. OSN odhaduje že v aktuálnej humanitárnej kríze potrebuje pomoc 4,5 milióna ľudí. V regióne sa množia obavy z vypuknutia hladomoru i z rýchleho komunitného šírenia koronavírusu, pretože sa ľudia vo veľkom hromadia v provizórnych táboroch bez čistej vody a zdravotníckych zariadení.

Saleziáni v regióne Tigraj – v mestách Mekelle, Adigrat, Adwa a Shire – v spolupráci s talianskou organizáciou VIS denne roznášajú viac než 3 000 rodinám jedlo, vodu a iné životne dôležité prostriedky. Pomáhajú pritom žiaci z technických škôl, ktoré spravujú saleziáni. Príkladom je saleziánska komunita v meste Adwa, ktorá spoločne so sestrami saleziánkami a sestrami Matky Terezy pečie denne vyše 2 000 bochníkov chleba pre hladujúcich. Tento projekt môžete podporiť cez SAVIO.

Zástupcovia iniciatívy vyzývajú slovenskú verejnosť zapojiť sa do humanitárnej pomoci formou finančného daru. Vyzbierané finančné prostriedky budú účelovo viazané na podporu pre ľudí zasiahnutých konfliktom. Použijú sa na financovanie humanitárnej pomoci prostredníctvom dlhoročne overených lokálnych partnerov pôsobiacich v regióne Tigraj, najmä vo forme zabezpečenia: potravinovej pomoci, pitnej vody, hygienických potrieb, základných potrieb (ako sú prikrývky, prístrešky a iné). Ďalej pôjde o poskytovanie posttraumatickej a psychologickej starostlivosti, sociálnej práce a ďalších činností v prospech ľudských obetí vojenského konfliktu.

Prispieť na pomoc obyvateľom Tigraja možno darom prostredníctvom darovacích stránok jednotlivých organizácií zverejnených na stránke iniciatívy www.spolupreetiopiu.sk v období od 22.3. do 16.4.2021.

CHCEM PRISPIEŤ

Viac o projekte sa dozviete na spolupreetiopiu.sk.

Zdroj: savio.sk, spolupreetiopiu.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.