SAVIO spustilo zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutým pandémiou Covid-19 v Indii

(India, 19. mája 2021) – Druhá vlna pandémie Covid-19, ktorá v druhej polovici apríla 2021 náhle zasiahla Indiu, má ťažký dopad na celú krajinu, najmä v štátoch Karnataka a Kérala. Práve tieto dva štáty sú svedkami neustáleho nárastu počtu pozitívnych prípadov nákazy a úmrtí. Denne hlásia viac ako 35 000 nových prípadov nakazených.

Aby sa zabránilo šíreniu ochorenia, bol vyhlásený pätnásťdňový lockdown, čo má rozsiahle negatívne dôsledky. Množstvo pracovníkov zostalo bez práce a ich rodiny nemajú prostriedky na prežitie. Niektorí z nich sa vrátili späť domov do okolitých dedín, avšak ak sú nakazení vírusom, nemajú možnosť vyhľadať lekársku pomoc.

Väčšina dedín a slumov v štáte Karnataka totiž nemá kvalitné nemocnice či zdravotnícke zariadenia na liečbu infikovaných pacientov, chýba tiež vybavenie ako kyslík, lekárničky a podobne. V štáte Kérala sú zdravotnícke zariadenia pomerne kvalitné, ale kvôli nárastu infikovaných osôb hlásia nedostatok zdravotníckeho vybavenia a personálu.

Nakazení zúfalo hľadajú pomoc v preplnených nemocniciach, kde ich z kapacitných dôvodov nemôžu prijať. Zdravotnícky systém kolabuje, preto sa v pomoci všemožne angažuje aj občianska spoločnosť. India sa s prosbou o pomoc obracia na celý svet.

V tejto ťažkej situácii podáva pomocnú ruku aj BREADS (Bangalore Rural Educational and Development Society), rozvojová organizácia Saleziánov don Bosca Bangalore, India. Táto organizácia má dlhoročné skúsenosti aj s humanitárnou pomocou v prípade prírodných či iných katastrof v tejto oblasti.

Príkladom je pomoc v období záplav, kedy ste ich prácu podporili s našim občianskym združením SAVIO cez zbierku Tehlička 2018. Aj minulý rok, počas prvej vlny pandémie Covid-19, bola organizácia BREADS zapojená do pomoci, napríklad poskytovaním dávok a finančnej pomoci chudobným, migrantom, starším ľuďom, sirotám a vdovám.

Aktuálne sa saleziáni z Bangalore usilujú pokračovať v pomoci tým najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti počas druhej vlny pandémie, ktorá je oveľa ničivejšia a vy im môžete podať pomocnú ruku s nami.

Jedna z hlavných aktivít, ktorú realizujú, je distribúcia potravín pre chudobné rodiny a infikovaných pacientov, ktorí zotrvávajú v domácej karanténe. Títo ľudia, ktorí sú závislí na dennom zárobku, nemajú možnosť pravidelne si zabezpečiť potraviny, keďže v mnohých prípadoch sú všetci členovia rodiny z dôvodu bezpečnosti v karanténe.

BREADS v spolupráci s centrami dona Bosca oslovuje tieto rodiny a ľudí a distribuuje varené jedlá alebo potravinové balíčky priamo pred dvere ich domovov, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy. Potravinové balíčky obsahujú ryžu, múku, zeleninu, vajíčka, olej a hygienické pomôcky, ktoré by mali slúžiť po dobu dvoch týždňov karantény v domácnosti.

Ďalšou aktivitou je distribúcia balíčkov so zdravotníckymi pomôckami pre pacientov v domácej liečbe. Mnohí z nich si totiž nemôžu dovoliť nákup základných pomôcok na liečbu a zmiernenie príznakov Covid-19. Balíček bude obsahovať základné lieky (ivermektín, vitamíny, zinok, sirup proti kašľu), pulzný oxymeter, nafukovacie matrace a dezinfekčné prostriedky. Saleziáni v Bangalore zároveň vytvárajú priestor pre online konzultácie a rozhovory pre osoby, ktoré kvôli pandémii trpia traumami.

Mnohé saleziánske centrá a školy sa menia na liečebné centrá, kde sa poskytuje ošetrenie pacientom s covidom-19, ktorí majú mierne až stredné ťažké príznaky. Do centier je dosadený personál z nemocníc (lekári a zdravotné sestry), avšak stále chýbajú základné materiály na ochranu pred nákazou, hygienické pomôcky a potravinové balíčky.

Táto potreba vznikla z dôvodu, že štátne a súkromné nemocnice sú už preplnené, preto nie je možné poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Aj napriek tomu, že systémy verejného a súkromného zdravotníctva sa snažia bojovať s touto situáciou čo najlepšie, prípady nákazy a úmrtnosť stále stúpajú.

Súčasťou podporných aktivít sú aj mládežnícke dobrovoľnícke skupiny, ktoré pomáhajú s distribúciou základných balíčkov do domácností a aktívne sa zapájajú do pomoci v nemocniciach, kde prinášajú radosť a útechu nielen pacientom, ale aj pracovníkom v prvej línii. Taktiež pomáhajú v šírení povedomia o dodržiavaní hygienických zásad a o možnostiach a potrebe zaočkovať sa.

Pracovníci organizácie BREADS a saleziáni z Indie sa obracajú aj na nás s prosbou o modlitby a finančnú pomoc. Výdavky spojené s realizáciou aktivít sú vysoké, keďže ich snaha je pomôcť čo najvyššiemu počtu ľudí a rodín.

Podporiť aktivity na pomoc ľuďom zasiahnutých pandémiou Covid-19 v Indii môžete na https://savio.sk/co-robime/projekty/india/druha-vlna-pandemie-covid-19/.

Informovala: Alžbeta Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.