SAVIO vyzbieralo v pôstnej zbierke Tehlička pre Kakumu 42 081 eur

(Bratislava, 28. apríla 2022) – V polovici marca vyhlásilo občianske združenie SAVIO pôstnu zbierku Tehlička pre Kakumu, ktorej cieľom je pomôcť Saleziánom don Bosca v Keni s vybudovaním bezpečného ubytovacieho zariadenia pre učiteľov v africkej Kakume. Vďaka spoločnej snahe sa tak počas uplynulých dvoch mesiacov podarilo vyzbierať sumu 42 081 eur.

V období od 3. marca 2022 do 27. apríla 2022 sa slovenská verejnosť mohla do zbierky zapojiť nielen cez finančnú pomoc, ale aj vďaka výzvam a aktivitám, ktoré organizácia ponúkla na svojej stránke www.tehlicka.sk a v sprievodnej brožúrke. Zbierka na podporu výstavby ubytovne pre učiteľov trvá až do konca októbra. Viac o formách pomoci nájdete na stránke organizácie alebo samotnej zbierky.

K zbierke sa pripojili aj slovenské školy ich žiaci

Do aktivít a výziev v rámci sprievodného programu sa tento rok zapojilo až 40 materských, základných aj stredných škôl. „Sme veľmi radi, že sme mohli školám opäť ponúknuť kvalitné materiály, ktoré deťom a mladým lepšie priblížili život ich rovesníkov v tomto africkom regióne a v utečeneckom tábore Kakuma,” uviedol predseda SAVIO o. z. Štefan Kormančík SDB.

„Srdečná vďaka patrí všetkým darcom, ktorí finančne prispeli na zbierku Tehlička pre Kakumu, všetkým zapojeným školám a žiakom, rodinám aj všetkým, ktorí o možnosti tejto pomoci informovali,” uzavrel predseda SAVIO o. z. Vďaka spolupráci s miestnymi, ponúkol vyhlasovateľ zbierky na svojich sieťach online výstavu fotografií zo života v utečeneckom tábore, ktoré získali počas návštevy Kakumy.

Na stránke zbierky sa zas návštevníci mohli zahrať online hry, zamerané na spoznávanie afrického regiónu Turkana, výučbu remesiel, ktoré sa učia deti a mladí v Kakume či svahilských slovíčok.

Poskytnuté prostriedky využijú Saleziáni don Bosca v Keni na financovanie nákupu potrebných materiálov na výstavbu, na platy pre robotníkov a na ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s projektom. Vďaka tejto pomoci budú mať deti a mladí z Kakumy možnosť získať kvalitné vzdelanie. Pretože bez dobrých učiteľov nie je dobrá ani škola.

SAVIO o. z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.

Vďaka každoročnej zbierke Tehlička organizácia pomáha chudobnej a opustenej mládeži žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách a regiónoch sveta, ale tiež na miestach, ktoré sužujú humanitárne katastrofy.

Zbierku Tehlička 2022 pre africkú Kakumu finančne podporila aj Nadácia SPP. Vďaka ich podpore sa nám podarilo repasovať tlačené materiály a ponúknuť ich ako kvalitnú vzdelávaciu príručku školám, ktoré sa rozhodli zapojiť do tohtoročnej Tehličky. Viac informácií Vám poskytne Štefan Kormančík, SDB, predseda SAVIO o. z., tehlicka@savio.sk, mobil: 0911 063 886.

Informovala: Mária Nemcová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.