Savio vyzýva: Pomôžte dostať deti ulice do školskej lavice! + VIDEO

(Bratislava 8. októbra 2018) – Mnoho detí a mladých v Afrike má ťažký osud, vychováva ich ulica. Občianske združenie SAVIO im od roku 2009 prostredníctvom programov adopcií pomáha získavať vzdelanie a výchovu. Vďaka slovenským podporovateľom SAVIO o. z. takto pomohlo 283 chlapcom v Keni v programe Adopcia detí a ročne viac ako 5 000 deťom v Južnom Sudáne v programe Adopcia tried. Od 3. októbra, upozorňuje na problémy týchto krajín a vyzýva k solidarite aj prostredníctvom kampane Daruj lavicu.

Aká je situácia detí v Keni a Južnom Sudáne?

Päť rokov občianskej vojny, dlhotrvajúce sucho a potravinová kríza. Takto to momentálne vyzerá v Južnom Sudáne. Výsledkom je fakt, že 4,5 milióna ľudí prišlo o svoje domovy. A čo je ešte smutnejšie, až 3,5 milióna tvoria matky s deťmi, budúcnosť krajiny. Saleziáni don Bosca v krajine zostali aj počas konfliktu a naďalej spravujú 16 škôl rôznych stupňov vo viacerých mestách a okolitých osadách a poskytujú deťom vzdelanie.

Video: Situácia v Južnom Sudáne

 

V hlavnom meste Kene, Nairobi, končia na ulici prevažne chlapci, a to kvôli nefungujúcim vzťahom v rodine, úmrtiu rodičov, chudobe či neschopnosti platiť za školu. Aby prežili, jedia odpadky, kradnú a niektorí fetujú lepidlo, či berú iné drogy. Ohrození sú aj sexuálnym zneužívaním. Saleziáni don Bosca im ponúkajú náhradný domov a základné vzdelanie v centre Bosco Boys.

Video: Ako darcovia zmenili život deťom z ulice:

 

 

Ak tieto deti prídu o možnosť vzdelávať sa, situácia v ich krajinách sa nikdy nezmení. Pretože iba vzdelaní ľudia majú šancu niečo zmeniť.

Čo znamená darovať lavicu? Deti bez vzdelania nemajú šancu zmeniť budúcnosť svojej krajiny. Darovať lavicu znamená zapojiť sa do adopčného programu, ktorý sa zameriava na priamu pomoc deťom v Keni a Južnom Sudáne. Vašou pravidelnou podporou dokážeme pre deti zabezpečiť miesto v škole, učebnice, zošity, písacie potreby, rovnošaty či teplé jedlo. Zázemie a vzdelanie je to, čo potrebujú najviac. Zmeniť život dieťaťa v Keni či Južnom Sudáne môžete teraz aj vy na www.darujlavicu.sk .

 text a foto: SAVIO o.z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.