Savio získalo za svoj dobrovoľnícky program národné ocenenie Srdce na dlani

(Bratislava, 22. marca 2023) – Vo štvrtok 16. marca si dobrovoľníčky a dobrovoľníci už 14-krát prevzali ocenenie Srdce na dlani. Pri príležitosti 29. výročia vzniku SlovakAid získalo ocenenie aj 7 mimovládnych organizácií za ich dlhodobý prínos pri vysielaní dobrovoľníčok a dobrovoľníkov pod značkou SlovakAid, medzi nimi aj Savio.

„Toto ocenenie patrí najmä našim úžasným dobrovoľníkom, ktorí sa každoročne rozhodnú darovať rok svojho života a prežiť ho v saleziánskych komunitách po celom svete. Ste úžasní a vážime si vaše odhodlanie a vašu prácu!“ reaguje na ocenenie na svojom webe Savio. Srdce na dlani za občianske združenie a dobrovoľníkov prebral predseda Savia a saleziánsky misijný delegát don Štefan Kormančík.

Saleziáni dona Bosca už viac ako 20 rokov každoročne pripravujú a vysielajú mladých dobrovoľníkov do rôznych krajín. Saleziánsky misijný dobrovoľník sa usiluje stávať lepším človekom – čestným občanom a dobrým kresťanom, aby spolu s ďalšími účinne pomáhal vychovávať a evanjelizovať mladých. Takto vlastným príkladom, službou, ako priateľ a vychovávateľ nezištne prispieva k premene spoločnosti na civilizáciu lásky, šíreniu dobra medzi nami.

Čo všetko zažívajú dobrovoľníci počas svojej ročnej misie si môžete prečítať v ich blogoch na savio.sk.

Zdroj: srdcenadlani.sk, savio.skFoto: facebook.com/SlovakAid

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.