SDM2019 – Hlavný predstavený: SHM je pre mladých, aby zažili darovanie sa na celý život (+video)

(ANS, Panama 24. januára 2019) – Na Svetových dňoch mládeže mladí zo Saleziánskeho hnutia mládeže (SHM) prežili v stredu 23. januára prežili deň saleziánskej fiesty, radosti, stretnutí a modlitby. Chíle diskusie, uvažovania i modlitby prežili spoločne s nimi aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime a tiež generálna matka sestier saleziánok Yvonne Reungoat.

2019 01 24 sdm festa SHM5

VIDEO: Deň fiesty SHM (facebook.com/agenziaans/)

 

„Nebojte sa,“ bolo jedno z hlavných posolstiev, ktoré zaznievalo na diskusii Fórum mladých SHM, ktorá sa konala dopoludnia v Bazilike dona Bosca v Paname. Diskusiu viedol don Fabio Attard a sr- Runita Borja, hlavní radcovia pre pastoráciu mládeže saleziánov a saleziánok. Zúčatnil sa na ňom výber mladých, asi 200 účastníkov, z národov z celého sveta. Počas diskusie jeden mladí z Angoly sa pýtal hlavného predstaveného, či by sa mohla lepšie viesť formácia laikov, ktorí spolupracujú so saleziánmi.

Don Artime rozvinul svoju odpoveď: „Ja verím, že (formácia laikov) je jediná možná cesta. Pápež František upozornil, že je v Cirkvi nebezpečie klerikalizmu. Pozor, lebo ´klerikalisti´ môžu byť kňazi, rehoľníci, rehoľníčky ale aj laici… Ale musíme pamätať, že všetci máme rôzne povolania, ktoré vzbudil Duch. Cirkev budúcnosti bude musieť byť menej klerikálna. Jediná cesta je kráčať spolu, laici a zasvätení, a svedectvo bude o to bohatšie, vierohodnejšie, príťažlivejšie. Evanjelium bude viditeľnejšie. A je pravda, že musíme sa mať aj formačné programy, nestačí dobrá vôľa… Zvoliť si evanjeliu nie je vec na dva-tri roky… Predstavujem si, že o desať rokov budete vy svedkami kde len budete. SHM nesmie byť pre mladých len na pár rokov. Ide o darovanie sa a pokračovanie v dávaní sa celý náš život.“

2019 01 24 sdm festa SHM1Fiesta Saleziánskeho hnutia mládže, 23. 1. 2019, Panama

Samotné Fórum bolo zakončené slávením eucharistie. Popoludní začala veľká fiesta mladých SHM, plná spevov, tacov, rôznych aktivít – zúčastnilo sa na nich asi 2500 mladých. Večer bola na programe modlitbová vigília s adoráciou, ktorú viedol don Attard, a na záver ponúkli tradičné večerné slovko don Artime a matka Reungoat.

2019 01 24 sdm festa SHM2Mladí pred imitáciou rodného domčeka dona Bosca, v Paname

2019 01 24 sdm festa SHM3

2019 01 24 sdm festa SHM4Mladí v Bazilike dona Bosca, Panama

ANS, rhsdb, foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.