SDM2019 – „Na mladých treba pozerať Božími očami“: Svätý Otec hovoril v Paname o donovi Boscovi (+video)

(ANS, Panama 27. januára 2019) – Pred takmer 600.000 mladýmí Svätý Otec František na vigílii Svetových dní mládeže v sobotu 26. januára v Paname hovoril veľmi jednoduchými slovami o veľmi aktuálnych témach a zároveň veľmi blízkych srdciam mladých. Povedal im, že „život, ktorý nám dáva Ježiš, je príbehom lásky, príbehom života, ktorý sa túži zmiešať s tým naším a zapustiť korene do zeme každého z nás,“ ako sa to stalo so svätými.

2019 01 27 sdm vigilia1

Keď uvažoval o svätých, poukázal na jedného z patrónov Svetových dní mládeže: „Myslím, napríklad, na dona Bosca, ktorý nešiel neviem kam, aby hľadal mladých. Pozrime sa, kto tu miluje dona Bosca: tlieskajte! Don Bosco nešiel hľadať mladých niekde ďaleko na špeciálne miesto; naučil sa jednoducho pozerať sa na všetko, čo sa dialo v meste, Božími očami, a tak sa jeho srdca dotklo, že tie stovky detí, opustenchý mladých nemali kde študovať, nemali prácu a nebolo pre nich priateľskej ruky nejakej komunity. Mnoho ľudí žilo v tom istom meste, mnohí kritizovali týchto mladých, ale neboli schopní sa pozerať nich Božími očami. Na mladých treba pozerať Božími očami.“

Uvažujú ďalej o svätcovi mladých, vykreslil osobu tohto svätca, ktorý urobil krok v prospech mladých v ťažkostiach: „Urobil to, don Bosco mal odvahu a odvážil sa urobiť prvý krok: objať život taký, aký bol, a nemal strach urobiť ani druhý krok: vytvoriť s nimi komunitu, rodinu, kde spolu popri práci a štúdiu cítili aj milovaní. Dať im dobré základy (korene), aby sa mohli uchytiť a dosiahnuť nebo, byť v spoločnosti niekým; dať im základy (korene) tak, aby mohli odolávať a aby ich vietor, ktorý prejde, nezlomil. Toto urobil don Bosco, toto robia svätí, toto robia komunity, ktoré pozerajú na mladých Božími očami.“

Celý príhovor Svätého Otca na vigilíi s mladými nájdete tu.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.