Sedem očakávaných saleziánskych udalostí roku 2018

(Bratislava 30. decembra 2017) – Rok 2018 prinesie slovenskej saleziánskej rodine niekoľko výnimočných momentov. Tu je sedem z nich, ktoré budú niesť, z rôznych dôvodov, pečať výnimočnosti.

1. JANUÁR8. januára sa bude prvý raz sláviť liturgická spomienka bl. Titusa Zeman. Pripravené sú už texty pre modlitbu breviára i pre slávenie eucharistie. Vo Vajnoroch bude slávnostnú svätú omšu sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Pri tej príležitosti bude mať premiéru aj 26-minútový dokumentárny film o procese a príprave blahorečenia dona Titusa.

2. FEBRUÁR11. februára v hlavnom meste Azerbajdžanu bude vysvätený za biskupa bývalý provinciál slovenských saleziánov (v rokoch 1999-2005) a tamojší apoštolský prefekt Mons. Vladimír Fekete (62). Bude to prvý slovenský salezián biskup, hoci touto vysviackou prestane byť po právnej stránke členom našej saleziánskej provincie. V Baku pôsobí od roku 2009.

3. JÚNV tomto roku očakáva rehoľa saleziánov aj vysviacku piatich novokňazov. Ich kňazská vysviacka sa bude konať v ten istý deň, v ktorý bol vysvätený bl. Titus Zeman, teda 23. júna. Okrem toho to bude osobitná udalosť aj preto, lebo najbližšie kňazské vysviacky u slovenských saleziánov budú najskôr o tri roky.

– – – PLUS nielen saleziánska udalosť – – -JÚLNárodné stretnutie mládeže v Prešove – P18 – sa bude konať aj za účasti saleziánskej mládeže, v dňoch 26. až 29. júla, a organizátori budú musieť rozlúsknuť aj otázku, či medzi svätých patrónov stretnutia zaradia aj bl. Titusa Zemana. Pozitívnemu rozhodnutiu nahrávajú minimálne dve skutočnosti: príprava na toto národné stretnutie mládeže bola otvorená počas slávnostného ceremoniálu po blahorečení dona Titusa, a samotný don Titus je pre mladých príťažlivý obetou, odvahou a svojím nasadením pre budúcnosť mladých.- – – – – –

4. AUGUSTNová provinciálna predstavená – to bude jedna z najdôležitejších udalostí u slovenských sestier saleziánok. Po šiestich rokoch v tejto službe končí sr. Janka Kurkinová, ktorá svoj úrad preberala začiatkom augusta. Aj tentoraz je prevzatie úradu plánované takto, na 5. augusta. Meno novej provinciálky zatiaľ nebolo oznámené.

5. SEPTEMBERKaždých šesť rokov sa v saleziánskych provinciách koná mimoriadna vizitácia, ktorú prichádza vykonať obvykle hlavný radca pre daný región. Náš regionál – pre strednú a severnú Európu – don Tadeusz Rozmus, vykoná vo všetkých saleziánskych domoch na Slovensku takúto mimoriadnu vizitáciu v septembri a októbri, pričom už v auguste navštívi aj naše saleziánske komunity v Baku, Jakutsku a Aldane.

6. SEPTEMBERZavŕši sa prvý rok od blahorečenia dona Titusa. Práve v deň prvého výročia, 30.9., je plánovaný už v poradí šiesty ročník Výstupu Titusa Zemana, na Veľký Fatranský kriváň.

7. OKTÓBERSaleziánska rodina opäť prežije Dni saleziánskej spirituality, v dňoch 26. až 28. októbra.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.