Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca

Zasvätené laičky, žijúce uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.