Seneckí zboristi spoznávali tajomstvá slávnostného ruženca

(Jedliny, 24. júla 2019) – Prvé dva prázdninové týždne strávili členovia speváckeho zboru Radosť a mladí zo Senca na letnom tábore v krásnom prostredí rekreačného zariadenia Jedliny. Oboch turnusov tábora, pod vedením saleziána spolupracovníka Františka Podolského, sa zúčastnilo viac ako 200 mladých. Medzi animátormi bolo aj niekoľko saleziánov spolupracovníkov a o duchovné sprevádzanie sa postarali saleziáni don Jozef Lančarič, don Jozef Luscoň a don Peter Ondrej.

Prvý týždeň letného tábora bol určený pre deti vo veku 5 – 11 rokov. Tvoriví animátori vtiahli deti do deja a tajomstva života Pána Ježiša, Panny Márie a učeníkov prostredníctvom hraných scénok. Spevom, tancom a hrami mladí spoločne budovali a upevňovali vzájomné vzťahy. Meditáciami, účasťou na svätej omši či scénkami zasa prehlbovali svoje poznanie o Bohu a Panne Márii. Nechýbal „blší trh“ či kúpanie v bazéne. Pliesť ružence prišli deti naučiť chlapci z komunity Cenacolo.

„Ďakujeme Pánu Bohu za tento nezabudnuteľný týždeň plný naozajstnej detskej radosti, úprimnosti a zážitkov. Bol to pre nás všetkých veľmi požehnaný čas s mladými,“ povedala jedna z animátoriek.

Druhý turnus letného tábora bol venovaný mladým vo veku 11 – 15 rokov. Nosnou témou bol slávnostný ruženec, ktorý bol situovaný v Jeruzaleme za čias Pána Ježiša. Každý deň si programový tím spolu s animátormi pripravil scénku, počas ktorej znázornili jednotlivé tajomstvá ruženca. Prvý deň mohli mladí na hranej krížovej ceste pomôcť Ježišovi niesť kríž. Vyvrcholením celého týždňa bola tieňohra, ktorá niesla myšlienku slávnostného ruženca. Počas tábora vládla v tábore pokojná atmosféra a desiatky mladých pristúpili k sviatosti zmierenia.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.