Séria katechéz o Titusovi Zemanovi sa uzatvára

(Bratislava, 1. septembra 2017) – Pastorácia mládeže Saleziánov dona Bosca a sestier saleziánok ponúka piatu katechézu, ktorá je zhrnutím niekoľkomesačnej prípravy i poďakovaním za vytrvalosť. Všetky tri vekové kategórie sa ešte raz zamýšľajú nad príbehom dona Titusa Zemana a snažia sa jeho príklad aplikovať na svoje vlastné.

Žiaci základnej školy hodnotia v rámci piatej katechézy KTO ZVÍŤAZIL? prejdenú cestu a sledujúc príbeh Titusa Zemana oslavujú i ďakujú za to, čo spoločne s ním prežili. „Titusov osud sa prelína so svedectvami viery mnohých iných: blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, Boží služobník Michal Buzalka, Ján Chryzostom Korec – neskôr kardinál, don Alfonz Paulen, don Ernest Macák (zomrel v r. 2016 sprevádzaný chýrom svätosti). Titus nebojoval viac ako oni: ale s nimi a spolu s nimi, špecifickým spôsobom, ktorý sa od neho žiada,“ uvádzajú autori v sekcii Zo života. Deti však čaká ešte jedna posledná úloha, vďaka ktorej môžu navyše získať BONY.

Záujem študentov sa tentoraz v rámci katechézy PIATA MIESTNOSŤ: SIEŇ SLÁVY zameral na konkrétne zvládnuté úlohy. Dostali sa z escape room, ktorá predstavovala život v totalite. Prešli bludiskom, kde potrebovali sprievodcu a zvládli šachovú miestnosť, kde prekonávali výroky plné pesimizmu. Neskôr strkali ruku do vecí, ktoré boli nepríjemné, a tak prešli cez miest¬nosť Štrkáča až sa dostali na slobodu. Autori stredoškolákom ešte pripomínajú: „Už to, že sme zápasili o to, aby sme sa dostali na slobodu, malo zmysel. Každý športovec, ktorý dosiahne úspech, zvíťazí v nejakej etape, ešte svoju kariéru nekončí. Po zvládnutí jedného víťazstva sa musí pripraviť na ďalšie šampionáty. Preto aj my dnes, hoci sme na slobode, mali by sme sa naučiť byť obozretní. Dnešná doba nám môže slobodu veľmi rýchlo vziať,“ povzbudzujú svojsky mladých, aby vytrvali podľa príkladu dona Titusa.

Vysokoškolákov vyzývajú autori v piatej katechéze BIZNIS A ŽIVOT k aktivite a rozhodnutiu v skutočnom živote, nielen v aplikácii. „Nikdy nie je len jedna cesta uplatnenia. Boh nám vždy ponúka možnosti, hoci môžu byť nečakané a prekvapivé. Aplikáciu svojho života si vytváraš ty sám/sama: ako odpovieš na ponuku?“ Ako na záver každej katechézy, aj tu je ponuka pre jednotlivca k spoznávaniu života v neslobode. Môže tak urobiť prostredníctvom niektorej z kníh dona Ernesta Macáka (Zápisky spoza mreží; Dva roky v kata¬kombách; Diagnóza: Bláznom pre Krista; Prenasledovaní pre Krista; Utečenci pre Krista; Bože, oplatilo sa mi žiť!; Titus, odpusť mi to!).

Tvorcovia už teraz informujú o publikácii, ktorá obsiahne všetkých päť katechéz pre žiakov a študentov základných, stredných i vysokých škôl. K dispozícii budú aj s prílohami a aktivitami, ktoré doteraz neboli zverejnené. Fanúšikovia katechéz sa majú, podľa ich slov, na čo tešiť. Viac informácií a katechézy nájdete na www.tituszeman.sk.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.