Séria odborných prednášok pod záštitou saleziánov

(Bratislava, 13. januára 2014) – Novovzniknuté poradenské centrum pre rodinu FAMILY GARDEN pod záštitou Saleziánov dona Bosca, realizátorom projektu je Združenie saleziánov spolupracovníkov, stredisko BA – Miletičova, ktorí Vás pozývajú na sériu odborných prednášok a svedectiev manželov, ktorá bude prebiehať počas celého roka 2014.

Pozvaní sú mladí ľudia, snúbenci, manželské páry, ľudia každého veku. Prednášky a svedectvá budú prebiehať každý druhý a štvrtý pondelok v mesiaci v sále pod kostolom vo farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave. Začíname 13. januára 2014 o 19:00 hod. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.familygarden.sk.

Koordinátorky projektu Mgr. Katarína Baginová a Ing. Ivana Pospíšilová

Zdroj: www.mileticka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.