Sestra Chiara Cazzuola je novou generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice kresťanov

(Rím, 6. októbra 2021) – Saleziánky, ktoré sa zišli v Ríme na 24. generálnej kapitule, zvolili za generálnu matku inštitútu sestru Chiaru Cazzuolu, doterajšiu generálnu vikárku. Matka Cazzuola vystriedala matku Yvonne Reungoat, ktorá viedla Inštitút od roku 2008. Don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, ktorý bol prítomný pri tejto príležitosti, okamžite zablahoželal novozvolenej sestre.

Základné údaje a formácia

Sestra Chiara sa narodila v roku 1955 v Campiglia Marittima v provincii Livorno v Taliansku. Požiadala o prijatie do Inštitútu FMA a vstúpila do vtedajšej toskánskej provincie Santo Spirito. Prvé roky svojej formácie strávila v Castelgandolfe neďaleko Ríma, kde 5. augusta 1975 zložila prvú profesiu.

Vyštudovala literatúru a niekoľko rokov pôsobila ako učiteľka a neskôr riaditeľka strednej školy. Niekoľko rokov bola miestnou a provinciálnou delegátkou saleziánskeho mládežníckeho športu (PGS) a získala pastoračné skúsenosti ako provinciálna koordinátorka pastorácie mládeže. Bola animátorkou spoločenstva a potom provinciálnou radkyňou. Po zjednotení troch provincií Emílie, Ligúrie a Toskánska sa stala súčasťou provinciálnej rady s úlohou radkyne pre formáciu a ponúkla účinný príspevok, uprednostňujúc cesty spoločenstva a spirituality, v štýle jednoduchosti a úcty k ľuďom a so zmyslom pre hĺbku.

 Pôsobenie a služby

V roku 2007 bola vymenovaná za provinciálku svojej provincie Emilia-Liguria-Toskánsko „Panna Mária z Večeradla“ so sídlom v La Spezia (ILS). GK XXII (2008) ju zvolila za radkyňu vizitátorku a sr. Cazzuola dala svoju disponibilitu so slovami: „V duchu odovzdanosti do Božej vôle a s dôverou v Pánovu pomoc hovorím áno.“

Počas nasledujúcich šiestich rokov navštívila niekoľko provincií v Amerike a Európe a získala bohaté skúsenosti so salezianitou a medzikultúrnosťou. Každej zo svojich sestier venovala pozornosť a obetavosť, usmiaty a dobrý optimizmus, schopnosť zachytiť zárodky života a nádeje v každom človeku a v udalostiach. Je „čistým“ človekom a nadšená svojím povolaním FMA, v srdci má veľkú vášeň pre mladých ľudí a prejavuje schopnosť úprimných, pokojných a spolupráce schopných vzťahov.

Generálna predstavená, matka Yvonne Reungoat, ju zvolila za regulátorku XXIII. generálnej kapituly (2014) a na tej istej kapitule bola zvolená za generálnu vikárku, čím sa úzko podieľala na animácii a riadení s generálnou predstavenou. Na otázku Matky po hlasovaní: „Prijímaš?“ sestra Chiara s veľkým dojatím odpovedala: „Dôverujem Pánovi a zverujem sa Márii Pomocnici kresťanov. Preto hovorím ÁNO!“

Taktiež pôsobí ako regulátorka tejto XXIV. generálnej kapituly. Srdečný potlesk privítal jej oficiálne vyhlásenie za generálnu matku a 10. nástupkyňu svätej Márie Dominiky Mazzarellovej.

K zvoleniu sa vyjadril aj provinciál slovenských saleziánov don Peter Timko: „Veľmi sa teším zo zvolenia novej generálnej matky Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Sestru Chiaru osobne nepoznám. Som si istý, že XXIV. generálna kapitula sa nechala viesť Duchom Svätým, a že sestra Chiara bude matkou a pokračovateľkou posolstva Márie Dominiky Mazzarellovej. Modlím sa za to.“

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.