Sestra Lorenzina, evanjelizátorka, „snívajúca a konkrétna“

(Rím, 9. mája 2022) – Posledná rozlúčka so saleziánkou, ktorá viedla diecézny katechetický úrad v rokoch 2002 až 2008 sa uskutočnila v Lateránskej bazilike 19. apríla tohto roka. Kardinál De Donatis o nej pri tejto príležitosti povedal: „Čítala v očiach mnohých očakávanie Slova a bola žiarivým príkladom.“

Nebeský Otec si ju „zavolal“ práve v deň Veľkej noci. „Ježiš mŕtvy a vzkriesený bol stredobodom a srdcom jej života; stal sa jej každodenným poslaním ako ženy, rehoľníčky, dcéry Márie Pomocnice; ako katechétky a učiteľky katechizácie: ohlasovať Zmŕtvychvstalého Pána v nezadržateľnej a nákazlivej radosti“. Takto si kardinál Angelo De Donatis, generálny vikár Svätého Otca pre mesto Rím, spomína na sestru Lorenzinu Colosiovú, ktorá zomrela 17. apríla, a bola prvou ženu, ktorá v rokoch 2002 až 2008 viedla Katechetický Úrad vikariátu, v homílii na jej pohrebe, ktorému predsedal 19. apríla v Bazilike svätého Jána v Lateráne.

„Vo vernosti typickej pre niekoľkých – podčiarkol De Donatis – slúžila Cirkvi s vášňou a s aktuálnosťou, ktorá ju aj vo veku 93 rokov vždy robila mladou. Žena, ktorá prijímala radosť od Boha, snívajúca a konkrétna ako don Bosco. Žiarivý príklad realizácie charizmy veľkého inštitútu v inteligentnej a tvorivej službe partikulárnej cirkvi“. S nasadením pracovala v Katechetickom úrade päťdesiat rokov; najskôr ako spolupracovníčka, potom – od konca 50. rokov – ako vedúca farskej katechézy, až kým v roku 2002 prevzala jeho vedenie so zodpovednosťou za Službu katechumenátu, ktorú sama iniciovala. „Čítala v očiach mnohých očakávanie Božieho slova – povedal kardinál – a darovala toto Slovo cez materské, pevné, láskavé a jasné prijatie. Jej čisto ženský štýl z nej urobil matku, schopnú budovať vzťahy a bratstvo vo vikariáte a vždy uprednostňovať spoluzodpovednosť.

Spomienky na svoju dlhoročnú skúsenosť v úrade nám zanechala v knihe „Fragmenty príbehu. Katechetický úrad v Ríme“, ktorú vydalo vydavateľstvo Lev v roku 2013. Hodnotné dielo aj vzhľadom na historický exkurz o inštitúciách, ktoré predchádzali jeho zrodu, je výsledkom dlhej výskumnej práce. „Toto dielo je prejavom úcty voči všetkým, ktorí v Rímskej diecéze roky mlčky a veľkodušne pracovali na poli katechézy a ktorí svojou prácou prispeli k budovaniu príbehu, ktorý sa mi nezdalo správne nechať padnúť do zabudnutia,“ napísala sestra Lorenzina. Pri poslednej rozlúčke, sa našli mnohí, ktorí jej chceli vzdať túto úctu, počnúc duchovnými dcérami dona Bosca, ktoré pripomenuli jej „dedičstvo, ktoré treba oceniť a zachovať“. Spomedzi koncelebrantov to boli: kardinál Enrico Feroci, arcibiskup Cesare Nosiglia, ktorý spolupracoval so sestrou Colosiovou ako zástupca generálneho vikára pre mesto Rím, arcibiskup Giuseppe Mani, bývalý pomocný biskup diecézy, biskupi Paolo Ricciardi, pomocný delegát pre pastoračnú starostlivosť v zdravotníctve, a Luca Brandolini, vikár kardinála Lateránskej baziliky, ako aj mnoho kňazov.

Sestra Lorenzina sa narodila vo Vitorchiano (Viterbo) 18. októbra 1928. Po detstve poznačenom smrťou jej otca a hlbokou kresťanskou výchovou v rodine, prvú profesiu zložila, keď mala iba 18 rokov. Ako dieťa ju fascinovala katechéza jej mamy a starej mamy a pozorne počúvala výklad modlitieb. „Deťom, s ktorými som sa hrala – povedala sama – som rozprávala to, čo som sa naučila.“ Evanjelizovala už od útleho veku. Bola učiteľka v rímskej saleziánskej škole na via Dalmazia, potom formátorkou katechétok – chovaniek inštitútu na úsvite koncilu, potom „na misiách“ na okraji rímskej štvrti Nomentano, kde dávala dôraz na integrálnu starostlivosť o dievčatá a animáciu sv. omší vonku na lúkach. Bola priekopníčkou „vychádzajúcej cirkvi“. Dvadsať rokov v Inštitúte San Giovanni Bosco a 15 rokov v dome Testaccio, saleziánska delegátka pre oratórium a šport, regionálna prezidentka Anspi Lazio, profesorka na Gregoriánskej univerzite, direktorka–riaditeľka školy, funkcie na národnej a európskej úrovni v sektore katechézy, direktorka domu Svätej Rodiny. „Pastoráciou cez telefón“, ktorú spomínal aj kardinál, bola nablízku biskupom, kňazom, rehoľným sestrám a laikom. Posledné roky pomáhala druhým modlitbou, radou, spomienkou a ešte aj službou. Mnoho tvárí jednej veľkej misie v službe evanjeliu.

OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.